Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-11-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 18/11/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới và một cơ hội mới để phục vụ Ngài. Lời Chúa hôm nay cho con thấy giá trị riêng của bản thân con và của mỗi con người. “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” (Lc 19, 45-48). Con là một đền thờ cũng giống như anh chị em chung quanh con. Con hình dung về những ngày sắp tới và những cuộc gặp gỡ con có, đặc biệt đối với những người bé mọn con có thể tình cờ gặp. Con sẽ tận dụng cơ hội đó để cư xử với mọi người như thể họ là một nơi linh thiêng, một đền thờ của Chúa. Con suy nghĩ về những hành động cụ thể mà mình có thể làm để dâng ngày hôm nay lên cho Cha. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Give thanks to God for another day and this new opportunity to serve the Lord. The Word shows us the value of our own selves and of every other human being. “My house shall be a house of prayer, but you have made it a den of thieves” (Lk 19: 45-48). You are a temple just like your brothers and sisters. Visualize your upcoming day and the meetings you will have, especially with the little ones you may come across. Take advantage of the opportunities to treat others as a sacred land, a temple of God. Think of some concrete acts you can do when offering this day. Our father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng lại ngày sống, cho phép bản thân được thử thách bởi lời dạy của ĐTC Phanxicô. “Một số thực trạng của cuộc sống chỉ có thể được nhìn thấy bằng đôi mắt được rửa sạch bởi nước mắt. Cha mời gọi các con hãy tự chất vấn chính mình: Tôi đã biết khóc thương khi nhìn thấy một đứa trẻ đói khát, một đứa trẻ nghiện ngập, một đứa trẻ vô gia cư, một đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ bị lạm dụng, hay một đứa trẻ bị xã hội sử dụng làm nô lệ? Hay tiếng khóc của tôi là tiếng khóc thất thường của một người khóc vì muốn có thêm điều gì đó?” Những lời dạy của ĐTC khơi dậy trong con cảm xúc nào? Con có thể làm gì trong vị trí hiện tại của mình?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Make a stop along the way in your day, and allow yourself to be challenged by the words of Pope Francis. “Certain realities of life can only be seen with eyes cleansed by tears. I invite each of you to ask yourself: Did I learn to cry when I saw a hungry child, a drugged child, a homeless child, an abandoned child, an abused child, or a child used by a society as a slave? Or is my crying the capricious cry of someone who cries because he would like to have something more?” What feelings do the words of Francis arouse in you? What can you do in the position you find yourself in?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Một ngày đã kết thúc thật tĩnh lặng. Con điểm lại lòng mình và nhìn lại tất cả những gì đã trải qua hôm nay. Con cảm ơn Chúa vì tất cả những ơn lành Ngài ban tặng. Ai đã cần sự giúp đỡ, lời nói hay sự hiện diện của con hôm nay? Ai đã cần con để trở thành khuôn mặt của Chúa hôm nay? Con có thể làm cho Chúa được hiện diện nơi cuộc sống của người khác không? Con dâng lên Chúa cuộc sống mình và sẵn sàng vào ngày mai để tiếp tục dành tình yêu thương vô bờ bến của Chúa cho mọi người. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

The day comes to a quiet end. Go through your heart and revisit all that you experienced today. Thank the Lord for any of the gifts that He gave you. Who needed your hands, your word, or your presence today? Who needed you to be the face of God today? Were you able to make God present in the lives of others? Offer your life and get ready tomorrow to continue to give God’s infinite love to your brothers and sisters. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Chống lại chủ nghĩa đắc thắng và tinh thần thế tục – Kỳ 2: “Những nhân vật chính” của cuộc chiến

Nhìn bề ngoài, chủ nghĩa đắc thắng có vẻ giống như mọi cơn cám dỗ …

Chúa có là Sự Sống, là Con Đường và là Sự Thật của đời bạn không ?

Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,1-12) Chúa …