Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/01/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Lạy Chúa, sáng nay, con hướng mắt về Chúa – nguồn cội sự sống, và con cùng với toàn thể Giáo hội cử hành cuộc hoán cải của thánh Phaolô: “Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ.” (2 Tm 1, 7) Ngày hôm nay là một món quà con được nhận từ Chúa, con xin dâng lên Chúa con người con, và con dâng lời cầu nguyện cho tất cả các nhà giáo dục, xin cho họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy và đáp ứng được mối quan tâm của Đức Phaolô VI: “Thế giới của chúng ta cần chứng nhân hơn là thầy dạy. Nếu một người vâng nghe lời thầy, thì đó là vì họ là những chứng nhân đầu tiên. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Lord, this morning, I turn my gaze to You, the source of life, and I join the whole Church in celebrating the conversion of St. Paul: “It is not a Spirit of fear that God gave, but a Spirit of strength, love and self-control.” (2 Tim 1, 7) On this day that I receive from You, I offer you my person and present to you all the educators. May they be credible witnesses who respond to the concern of Pope Paul VI: “Our world needs witnesses more than teachers. And if he willingly listens to the masters, it is because they were first witnesses. » Our Father

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Giáo dục là một trong những cách hiệu quả nhất để nhân bản hóa thế giới và lịch sử. Giáo dục trước hết là vấn đề tình yêu và trách nhiệm, được trao truyền qua thời gian, từ thế hệ này sang thế hệ khác. (ĐGH Phanxicô) Những người có trách nhiệm lớn lao đã làm cho nền giáo dục có hiệu quả chính là những nhà giáo. Vào lúc nghỉ ngơi giữa ngày này, con xin dâng các nhà giáo dục lên cho Chúa, Đấng là Người Thầy Đích Thực.

WITH JESUS DURING THE DAY

“Education is one of the most effective ways to humanize the world and history. Education is above all a matter of love and responsibility, which is transmitted over time, from generation to generation. (Pope Francis) Those who have this heavy responsibility to make education effective are the educators. In this middle of the day, I entrust them to God, the True Educator.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, trong ngày hôm nay, đâu là điều tốt lành con đã làm được? Màn đêm buông xuống, con trải qua một ngày sống dưới sự che chở của Chúa. Con xin cảm tạ Chúa vì đã ở bên, hướng dẫn con với đầy tình thương như một người Cha tốt lành. Con đã đón nhận ơn ban của Người chưa? Xin Chúa thứ tha nếu con đã lỡ nói ra những lời phản bác hoặc không tôn trọng sứ mệnh của mình với tư cách là một chứng nhân. Con nguyện phó thác mình cho lòng thương xót của Chúa Kitô, cũng như dâng tất cả các nhà giáo dục lên cho Người, để họ trở thành những mẫu gương giúp người trẻ lớn lên trong sự kính trọng Thiên Chúa và tôn trọng phẩm giá con người. Kính Mừng Maria ….

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, what good have I accomplished on this day? At sunset, I go over my day under your gaze. You were there, full of love, guiding me like a good Father. Thank you Lord ! Have I welcomed your grace? If I made a counter-testimony or did not honor my mission as a witness, I ask your forgiveness. I let myself go in peace to the mercy of Christ, entrusting all educators to him so that they may be examples that help young people grow in respect for God and human dignity. Hail Mary

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …