Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/08/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới lại bắt đầu. “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,39). Chúng ta có khả năng yêu thương vì trước hết chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Vào ngày hôm nay, con cầu xin Chúa ơn được nhìn thấy bản thân con bằng đôi mắt của Ngài và nhận ra con là đối tượng tình yêu của Ngài, và ơn nhìn người khác bằng đôi mắt của Ngài. Con cũng nài xin ân sủng để yêu như Ngài yêu. Con phó thác công việc của con trong ngày hôm nay theo ý chỉ của ĐTC Phanxicô, đặc biệt trong tháng này cầu nguyện cho giới trẻ trên thế giới được hiệp nhất với Ngài trong đức tin và sứ mạng. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank God for the new day that begins. “You shall love your neighbor as yourself” (Mt 22:39). We are capable of loving because first of all we are loved by God. On this day, I ask God for the grace to see myself with his eyes and recognize myself as the object of his love, to see others with his eyes. I ask for the grace to love as He loves. I entrust the works of this day for the intentions of Pope Francis, in this month especially for the young people of the world who are united with him in faith and in mission. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Con quyết định ngưng những việc mình đang làm để nhìn lại nguồn hy vọng của mình. ĐTC Phanxicô nói rằng: “Người trẻ đi bằng đôi chân, giống như những người trưởng thành, nhưng lại không giống người trưởng thành, những người đứng với hai chân ngang hàng, họ bước đi với chân trước nối gót chân sau, sẵn sàng để ra đi, để lên đường. Luôn nhìn về phía trước. Nói về người trẻ là nói về những lời hứa và cả niềm vui. Người trẻ có sức mạnh lớn lao. Họ có khả năng nhìn về phía trước với nhiều hy vọng.”

 

WITH JESUS DURING THE DAY

I decide to stop what I’m doing to revisit the sources of my hope. Pope Francis tells me: “Young people walk on two feet, like adults, but unlike adults, who keep them parallel, they put one in front of the other, ready to leave, to set out. Always looking ahead. Talking about young people is talking about promises and also joy. Young people have great strength. They are capable of looking forward with great hope.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con tạ ơn Chúa vì những gì con đã trải qua, đặc biệt là những giây phút con cảm thấy được khích lệ nhiều hơn. Đêm nay con muốn chèo thuyền trong biển cả của lòng mình, để khám phá công việc của con nơi Ngài. Con phát hiện ra những nỗi sợ đã phá vỡ sự hiện diện mà Ngài trao ban cho con, trong những khoảnh khắc đó con đã quên mất Chúa. Nỗi sợ hãi đã giam cầm và đưa con tới bạo lực. Xin Chúa tha thứ những khi phản ứng của con đã làm tổn thương người khác. Con xin ơn chữa lành nỗi sợ hãi trong con và cả những người anh chị em của con bằng tình yêu, để chúng con ngừng xem nhau là kẻ thù hay là kình địch. Con ước mong sống ngày mai bằng ánh nhìn và hành động yêu thương từ sâu thẳm trái tim mình. Kính Mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I thank you, Lord, for what I have experienced, especially the moments in which I have felt more encouraged. Tonight I want to sail in the sea of my heart, to discover my work in You. I discover my fears that tear down the spirit that your presence gives me, in those moments I forget about you. Fear moves me to confinement and violence. Forgive me when my reactions hurt others. I ask you to heal my fears and those of my brothers with love, so that we stop seeing each other as enemies or competitors. I wish to live tomorrow by looking and acting with love from the bottom of my heart. Hail Mary

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ít Lời “Khi …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-02-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lòng nhiệt thành mong …