Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28/01/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, con được chiêm ngắm Chúa Giêsu ở trên thuyền với các môn đệ, giữa sóng gió bão bùng (Mc 4, 35-41). Con dành thời gian để đắm mình trong cảnh tượng đó, và con nghe thấy phản ứng của các môn đệ: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”. Chính con có phải là người trong cơn bão hiện tại không? Con mang lên thuyền của mình mọi sự khó khăn, nhưng cũng là những nhà giáo mà con đang cầu nguyện trong tháng này, và con dâng tất cả những điều này lên nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, nhưng xin gia tăng đức tin trong con!

WITH JESUS IN THE MORNING

In today’s Gospel, we see Jesus in the boat with his disciples, in the midst of the storm (Mk 4:35-41). I take the time to imagine the scene and I hear the reaction of the disciples: Master, we are lost, do you mind?” Am I myself in the storm right now? I take in my boat everything that can be difficult, but also the educators for whom we are praying this month, and I present all this to the Lord. Jesus, I trust in you, but increase my faith!

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Sáng nay, con đã cầu nguyện với bài Tin Mừng Đức Giê-su dẹp yên sóng gió (Mc 4, 35-41). Con lắng nghe điều mà ĐTC Phanxicô chia sẻ: “Chúng con hãy mời Chúa Giêsu lên con thuyền của cuộc đời chúng con. Chúng con hãy trao phó những nỗi sợ hãi của chúng con cho Người để Người có thể chế ngự chúng. Như các môn đệ xưa kia, chúng con sẽ cảm nghiệm được điều đó cùng với Người trên thuyền, để chúng con không bị đắm tàu. Vì đây là sức mạnh của Thiên Chúa: hướng mọi điều xảy đến với chúng con theo hướng tốt đẹp, kể cả những điều đáng buồn đi chăng nữa.”

WITH JESUS DURING THE DAY

We prayed this morning with the text of the appeased storm (Mk 4, 35-41). Let us listen to what Pope Francis says to us: “Let us invite Jesus into the boats of our lives. Let us entrust our fears to him so that he can conquer them. Like the disciples, we will experience that with him on board, we cannot be shipwrecked. For here is the strength of God: to direct everything that happens to us to good, even sad things. He brings serenity in our storms, because with God, life never dies.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, đêm đã buông xuống và con đến bên Ngài. Nguyện xin Thần Khí Chúa giúp con biết được cách Chúa đã hiện diện trong cuộc đời con như thế nào. Đâu là những khoảnh khắc vui mừng và bình an? Liệu con có thể thấy điều đã thúc đẩy những khoảnh khắc đó không? Lạy Cha, xin tạ ơn Cha vì đã cho con nhận ra được sự hiện diện của Ngài trong các hoạt động và những cuộc gặp gỡ của con. Ngược lại, nếu những giông tố hoặc lo lắng làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của con và khiến con bị giam cầm, con xin Ngài hãy phù trợ. Nguyện xin Chúa đưa con vào nép mình nơi tà áo của lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài.

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Night has fallen and I come to You, Lord. May your Spirit help me to read how you have been present in my life. What were the moments of joy and peace? Can I see what motivated them? Thank you, Lord, for allowing me to recognize your presence in my activities and meetings. If, on the contrary, the storm or anxiety has disrupted my daily life, and caused confinement, I ask for your help. Take me in the mantle of your mercy. Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Nhà cầu nguyện …

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng

  1.   Lược Sử “Ngày 27/3/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập Mạng Lưới Cầu …