Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/05/2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Nào cùng mừng vui lên vì ngày mà Thiên Chúa sai những môn đệ ra đi tiếp tục sứ mạng mà Ngài đã khởi sự. “Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời” (Lc 24,51). Chúa Giêsu đã làm cho chúng con nên một phần của sứ mệnh mà Người nhận được từ Chúa Cha. Hết thảy chúng con được mời gọi và sai đi để chia sẻ những tấm bánh và cá của mình. Thiên Chúa đang mời gọi con điều gì vào lúc này? Con sẽ mở rộng đôi tay của mình, bước đi cùng với những người anh chị em con, phục vụ, yêu thương và làm việc vì tha nhân. Thiên Chúa chúc lành cho cuộc đời của con. Con dâng lời cầu nguyện cho tất cả những người trẻ biết đón nhận sứ mệnh của mình với lòng dũng cảm. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Rejoice on this day when the Lord sends his disciples to continue the mission that he has inaugurated. “While he blessed them, he separated from them and was taken up to heaven” (Lk 24:51). The Lord has made us part of the mission that he received from his Father. We are all called and sent to share our loaves and fishes. What is the Lord calling you to at this time? Open your arms, walks with your brothers and sisters, serve, love, work for others. The Lord blesses your life. Pray that all young people take up their mission with courage. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành chút thời gian để nghỉ ngơi trong chiều nay và tĩnh lặng cõi lòng mình. Con đang sống sứ mạng của mình ngày hôm nay như thế nào? “Như trong phép lạ của Chúa Giêsu, những chiếc bánh và những con cá của người trẻ có thể sinh sôi nảy nở” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, con xin nhận lấy những cam kết, và sống những cam kết ấy với trách nhiệm và tình yêu. Đừng ‘đóng khung cuộc sống’ như ĐGH nhắc nhở; Ngược lại, hãy bước ra khỏi đó và đừng chỉ nhìn từ xa. Con sẽ nắm bắt lấy cơ hội trong bàn tay con; Thiên Chúa đồng hành cùng con! Con làm mới lại những cam kết sống trong ngày hôm nay.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a break this afternoon and quiet your heart. How are you living your mission today? “As in the miracle of Jesus, the loaves and fishes of the young can multiply” (Pope Francis). Assume commitments and live them with responsibility and love. Don’t “balconize life” as the Pope says; on the contrary, actually get out there and do not look from afar. Take it in your own hands; the Lord accompanies you. Renew your commitments you have made for today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng lòng mình vào cuối ngày sống, và hồi tâm về những gì mình đã trải nghiệm hôm nay. Ngày hôm nay của con như thế nào? Con đã đặt trái tim mình ở đâu? Con có sẵn lòng giúp đỡ và phục vụ anh em mình không? Tình yêu của con dành cho công việc và phục vụ như thế nào? Nó không chỉ là về những gì con làm, nhưng còn về tình yêu mà con đặt vào đó. Con viết xuống quyết tâm để thăng tiến trong việc phục vụ anh em mình. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm down as the day falls. Recollect what you’ve experienced. How was your day? Where have you put your heart? Were you available to help and serve your brothers? How has your love been in the task and service? It’s not about what you do but about the love you put into it. Write down a resolution to improve in service to your brothers. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Những cơn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *