Trái Tim Bé Nhỏ

Một trái tim bé nhỏ
Giữa mênh mông biển đời
Biển đời nhiều giông gió
Trái tim hồng chơi vơi

Một trái tim bé nhỏ
Giữa mênh mang tình người
Trái tim sao múc cạn
Biển tình người khôn vơi…

Này trái tim bé nhỏ
Giữa bao la cuộc đời
Luyến lưu gì quán trọ
Đa mang chi tim ơi…

Này trái tim bé nhỏ
Đừng khép lại rỗng không
Cửa ngươi, Ngài đứng gõ
Bên hiên đời bão giông

Ngài hằng chờ ngươi đó
Khát mong lòng gặp lòng
Trái tim Ngài máu đỏ
Lửa yêu thương rực hồng
… … …
Xin tình Ngài vô lượng
Chinh phục trái tim con
Rót tình vào tim nhỏ
Cho chật ních căng tròn

Xin tình Ngài nóng ấm
Hong trái tim lạnh lùng
Xin tình Ngài nồng thắm
Giữ tình con kiên trung

Xin tình Ngài thanh thoát
Giãi gỡ những đa mang
Để trời yêu bát ngát
Tỏa khắp cùng nhân gian

Một trái tim bé nhỏ
Trong trái tim dịu hiền
Đôi tim nồng sáng tỏa
Cõi thiên đàng vô biên…

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *