Tuyên Tín

Tôi không tin đời mình là tro bụi
Sẽ hoàn nguyên trong tro bụi hư linh
Tôi không tin dấu yêu rồi tàn lụi
Và cuộc đời qua như mộng phù sinh

Nhờ tình yêu tôi bước vào cuộc thế
Chập chững giữa đời từng bước ngã liêu xiêu
Trải qua bao thăng trầm dâu bể
Tôi biết đời mình là quả ngọt tình yêu

Với tình yêu tôi sống đời tận hiến
Bẻ đời mình làm hy lễ dâng trao
Cay đắng đời trôi trong hạnh phúc ngọt ngào
Được cùng hiến tế, cùng yêu, cùng chết…

Trong tình yêu tôi sẽ về cõi sống
Được chung phần vĩnh phúc vô biên
Được loãng tan trong nhiệm hiệp diệu huyền
Là cùng đích một đời yêu hy hiến

Dẫu đời tôi khởi nguồn là tro bụi
Đâu thể hoàn nguyên trong tro bụi hư linh

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *