Video clip: Hoạt động của Dòng Tên tại Việt Nam

Ngày 18.01.1615, tại Đàng Trong, Vương quốc Chúa Nguyễn, ba Giêsu hữu đầu tiên đặt chân đến Cửa Hàn (Đà Nẵng). Các tu sĩ Dòng  Tên chính thức đặt chân đến xứ ‘con rồng cháu tiên”. Tình yêu dành cho Đức Kitô và ngọn lửa nhiệt thành tông đồ được thắp lên bởi Chúa  Thánh Thần đã thôi thúc họ dấn thân hòa mình vào giữa lòng xã hội, văn hóa và cuộc sống của người dân Việt…

[youtube width=”600″ height=”400″]http://www.youtube.com/watch?v=G_q2bAQVvAw[/youtube]

Kiểm tra tương tự

Phút hồi tâm

  Lặng lẽ trong ngôi nhà nguyện tại một họ đạo nhỏ bé xa xôi, …

Ước mơ đời dâng hiến

Đã sống trong cuộc đời, ai lại chẳng có những ước mơ. Có ước mơ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *