Video clip – Nguyện cầu cho gia đình

1Như một sự xếp đặt tài tình của Tạo Hóa, bất cứ một giống loài nào cũng được ban cho một chỗ để tìm thấy bình yên. Đối với con người, Thiên Chúa đã ban cho một mái ấm với những tương quan gần gũi máu thịt mà ta vẫn gọi là gia đình. Đặc biệt trong năm Tân Phúc Âm Hóa Gia đình, mọi người nỗ lực xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo Tin Mừng.

Như một chút góp nhặt, đoạn video này hy vọng giúp mọi người tiếp tục: Cầu Nguyện Cho Gia Đình.

 

Lời và lồng tiếng: Hoàng Nam, S.J
Dựng phim: Đình Ngọc, S.J

Kiểm tra tương tự

Chuyện tình buổi bình minh

Sau một đêm vất vả nhưng không bắt được con cá nào, các tông đồ …

Làm chứng cho Chúa

Đang khi các tông đồ đang lẫn trốn trong một căn phòng kín vì sợ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *