Video – Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Lê Thanh Quế, SJ

DSC_0043

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 27 tháng 07 năm 2013, tại nhà nguyện của cộng đoàn Giuse Pignatelli, cha Giám Tỉnh Dòng Tên Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ đã chủ sự nghi thức tẩn liệm, làm phép áo quan, phát tang và cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho cố linh mục Giuse Lê Thanh Quế, SJ.

Thực hiện: Chỉnh Trần, SJ

Kiểm tra tương tự

Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Á: Bản tin 1 – Những chuẩn bị cuối cùng

  Baan Phu Waan – Trung tâm Đào tạo Mục vụ tráng lệ của Tổng …

Thánh lễ trao tác vụ đọc sách, giúp lễ và nhắc lại lời khấn

Ngay khi kết thúc học kỳ I, niên học 2022 – 2023, quý thầy thuộc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *