Xin Dạy Con

Xin dạy con bước xuống lọng vàng
Gỡ khỏi mình bao phục sức đài trang
Đẩy xa con thói kiêu kỳ đỏng đảnh
Lay tỉnh con khỏi mộng mị huy hoàng

Xin dạy con bước ra từ ngõ tối
Đặt chân vào vùng chính lộ thênh thang
Xin dạy con hướng về miền cứu rỗi
Phủ đời con trong ngợp ánh thiều quang

Xin dạy con bước đi trên đất trắng
Rát bỏng chân và rịn mướt mồ hôi
Xin dạy con như hạt mầm khiêm lắng
Cho yêu thương bừng kết nụ đâm chồi

Xin dạy con biết khắc khoải bồi hồi
Với những con người chân bùn tay lấm
Cơm không đủ no, áo không đủ ấm
Và tự do không đủ để làm người…

Xin dạy con dám cùng khóc cùng cười
Dám chung chia bao giọt bùi giọt đắng
Dám cưu mang nỗi ưu sầu lo lắng
Dám trao bao niềm hy vọng vui mừng…

Xin dạy con biết nhỏ lại không ngừng
Để Ngài lớn lên giữa lòng nhân thế
Xin dạy con biết cùng Ngài nhập thể
Và cùng Ngài dâng hiến lễ tình yêu…

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

ÁNH HỒNG MÙA VỌNG

  (A Week of Joy)   Áng hồng mùa vọng, niềm vui đến, Như thể …

Niềm tin vọng

  (A Week of Love)   Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ, Như lời …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *