3 phút tĩnh tâm: ánh sáng cho muôn dân

 

 

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát. Hãy gạt sang một bên mọi nỗi bận tâm. Bạn hãy hít thở thật dài và sâu. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa tình yêu đang ngắm nhìn bạn.

Lời Chúa (Is 49,6)

Này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.

Suy niệm

Mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên ánh sáng cho mọi dân tộc. Ánh sáng tỏa lan khi chúng ta sống đúng ơn gọi của mình. Và, khi chúng ta sống biết ơn qua việc vun đắp những tài năng vốn thuộc về ơn gọi của mình, khi ấy ánh sáng mà chúng ta tạo ra sẽ mang lại sự cứu rỗi cho toàn thế giới. Chúng ta trở nên những người đồng sáng tạo với Thiên Chúa trong công trình Cứu Độ. Chúng ta sẽ thực hiện điều này bằng cách nào? Đó là nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chính Thần Khí Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta và cùng với chúng ta. Nếu chúng ta càng mở lòng ra với tác động của Thần Khí, thì ánh sáng Cứu độ của Thiên Chúa càng được chói ngời.

Câu hỏi phản tỉnh

Làm thế nào để tôi tham dự vào công trình Cứu Độ của Thiên Chúa?

Tôi đã mở lòng ra như thế nào trước tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống hàng ngày?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Thiên Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng những lời tâm sự của bạn)

Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, xin hãy lay động lòng con. Xin giúp con sử dụng mọi tài năng để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY  NHẬN RA VẺ ĐẸP NƠI THA NHÂN Thứ 6, 24-03-2023 (Ga …

THÁNH GIÁ , Nam Châm hút tôi thật chặt vào Chúa

  Thời tiết vào hè bên ngoài thì nắng nóng nhưng lòng tôi băng giá, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *