3 phút tĩnh tâm: Đặt mọi sự theo đúng trật tự

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm hồn tĩnh lặng. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy cảm nhận ánh mắt yêu thương Thiên Chúa đang dành cho bạn.

Lời Chúa (Mt 19,16-17)

Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.”

Suy niệm

Có lẽ câu hỏi mà người thanh niên giàu có đặt ra không hề xa lạ. Rất nhiều người trong chúng ta thắc mắc xem mình phải làm gì để đạt được sự hoàn hảo trong đời sống. Hay nói cách khác, câu hỏi ở đây là “Làm thế nào để tôi có thể thực thi ý Chúa?”

Một cách đơn giản, câu trả lời của Đức Giê-su cho thấy chúng ta phải trung tín với đường lành – tức là các giới răn. Bằng việc khuôn đời mình theo các giới răn, chúng ta đặt mọi khía cạnh của đời sống trong mối tương quan đúng đắn với Thiên Chúa và với tha nhân.

Câu hỏi phản tỉnh

Làm thế nào để tôi khao khát một kinh nghiệm sống ý nghĩa hơn nơi Đức Giê-su?

Giới răn nào có thể giúp tôi lớn lên trong kinh nghiệm đó?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng những lời tâm sự của bạn)

Lạy Thiên Chúa tốt lành, Chúa đã ban cho con món quà sự sống nơi Đức Giê-su Ki-tô. Xin ban cho con một trái tim trung tín để con có thể thực thi ý Chúa trong cuộc đời con.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *