3 phút tĩnh tâm: điều bạn chờ đợi

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát và gạt qua một bên mọi nỗi bận tâm lo lắng. Hãy hít thở thật sâu và ý thức rằng Thiên Chúa đang ở với bạn.

Lời Chúa (Kh 22,17)

Ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền.

Suy niệm

Hãy đến và lãnh nhận! Sự sống nơi Đức Giê-su là một món quà nhưng không Thiên Chúa dành cho chúng ta. Bạn đang khao khát điều gì? Bạn tìm kiếm sự sống ở nơi đâu? Bạn đã bao giờ suy nghĩ kỹ càng về sự sống chưa? Trong sách Khải Huyền, chúng ta thấy rằng điều đó tùy thuộc vào ta. Ta chỉ cần thực hiện một điều đơn giản là: Hãy đến! Những điều con người khao khát, chẳng hạn như sự đón nhận, sự hiểu biết, cảm thông hay tha thứ, đều có thể tìm thấy trong mối tương quan sâu đậm với Đức Giê-su. Bạn có khao khát không? Bạn đang chờ đợi điều gì?

Câu hỏi phản tỉnh

Hôm nay, tôi đang khao khát điều gì?

Ở nơi đâu và bằng cách nào để tôi có thể tìm thấy sự thỏa mãn cho cơn khát của mình?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Thiên Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng lời nguyện của bạn)

Lạy Thiên Chúa nhân hậu, con cảm ơn Chúa vì món quà Nước Hằng Sống. Xin giúp con hiểu rằng chỉ mình Chúa mới có thể thỏa mãn cơn khát của con.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ít Lời “Khi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *