365 ngày học trường Giêsu

 

 

365 Ngày Cùng các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

 

  • MỤC ĐÍCH.

-Tập sống giống Chúa Giêsu.

-Kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu.

 

  • CÁCH THỨC QUA ZOOM & THỜI GIAN.

-Khai mạc: Thứ Bảy ngày 26.11.2022.

-Cầu nguyện riêng mỗi ngày.

-Chia sẻ và được đồng hành.

 

  • GHI DANH & THÊM THÔNG TIN

    (Hạn chót: 20.11.2022).

    WhatsApp & Viber của cha Thế:

     +49 176 844 17 920

 

Kiểm tra tương tự

Đã có những bài ca…

  Thuở còn ở quê, lớp giáo lý hàng Chúa Nhật của lũ trẻ chúng …

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 08-12-2022 (Lc 1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu …