Ai Tín: Bà cố Maria Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thân mẫu thầy phó tế Giuse Nguyễn Tiến Khải, SJ

 

Anh em Dòng Tên Việt Nam

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê

xin kính báo:

 


BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

Thân mẫu thầy phó tế Giuse Nguyễn Tiến Khải, SJ

 

đã tạ thế ngày 29 tháng 11 năm 2022, tại giáo xứ Nam Hoà, Tổng Giáo phận Sài Gòn, hưởng thọ 71 tuổi.

 

Thánh Lễ An Táng đồng tế sẽ được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Nam Hoà vào lúc 14 giờ 30 ngày 3 tháng 12 năm 2022. Sau đó, linh cữu Bà Cố Maria sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria được hưởng nhan thánh Chúa.

 

Kính báo

Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng

Kiểm tra tương tự

14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

NIHIL OBSTAT: 22–02–2023 Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, SJ Censor Librorum IMPRIMI POTEST: 27–03–2023 Giuse …

Hoa trái của đau khổ

  Nhắc đến đau khổ, ắt hẳn trong tâm thức mỗi người đều gợn lên …