Ai Tín: Ông Cố Matthêu Huỳnh Văn Bình, thân phụ thầy Matthêu Huỳnh Minh Thiện, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê

xin kính báo:

ÔNG CỐ MATTHÊU HUỲNH VĂN BÌNH

Thân Phụ thầy Matthêu Huỳnh Minh Thiện, SJ

đã tạ thế ngày 5 tháng 8 năm 2022 tại tư gia, hưởng thọ 73 tuổi.

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 6h00 thứ Ba ngày 9/8/2022 tại thánh đường giáo xứ Lại Ân, TGP Huế

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Matthêu được hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo

Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng

Kiểm tra tương tự

Ai Tín: Ông Cố Giuse Trịnh Duy Suy, thân phụ Lm. Giuse Trịnh Duy Suýt, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:   ÔNG …

Ai Tín: Ông Cố Gioan Hoàng Công Vĩnh, thân phụ thầy Phêrô Hoàng Công Phương, SJ

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo: ÔNG CỐ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *