Cầu nguyện với Thánh Inhã về Thiên Chúa Ba Ngôi

Chủ đề: I-nhã có lòng sốt mến đặc biệt đối với Chúa Ba Ngôi. Ngài cầu nguyện hằng ngày với từng ngôi. Trong các tài liệu viết tay, ngài đề cập đến mầu nhiệm cao trọng nhất này là cội nguồn của mọi mầu nhiệm.

Nhập nguyện: lạy Chúa là đấng tối cao của đời con, con xin tán dương ngài trong ánh sáng huy hoàng của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Đôi Nét về Thánh I-Nhã

Bằng cách dùng hình ảnh của ba nốt nhạc hay phím đàn để tạo nên hợp âm, thánh I-nhã đã mô tả giây phút hồng ân đã ghi khắc lòng sốt mến của ngài đối với Chúa Ba Ngôi.

Kẻ ấy [I-nhã] rất sùng kính Ba Ngôi chí Thánh. Mỗi ngày kẻ ấy cầu nguyện với Ba Ngôi riêng rẽ. Vì kẻ ấy vẫn cầu nguyện với chung Ba Ngôi Chí Thánh, nên tự hỏi sao lại cầu nguyện bốn lần với Ba Ngôi. Nhưng ý tưởng ấy chẳng quan trọng mấy nên không làm kẻ ấy băn khoăn bao nhiêu. Một hôm, đang đọc các giờ kinh kính Đức Mẹ ở tam cấp đan viện. Trí hiểu kẻ ấy được nhấc bổng lên như thể thấy được Ba Ngôi Chí Thánh dưới dạng ba phím đàn. Nước mắt trào ra, kẻ ấy thổn thức không sao kìm hãm được. Sáng hôm ấy, tham dự một buổi rước kiệu khởi hành từ đan viện, kẻ ấy không sao cầm được nước mắt mãi cho đến bữa ăn trưa. Sau bữa ăn, không gì ngăn cản kẻ ấu nói về Ba Ngôi Chí Thánh, trong lòng đầy niềm vui và an ủi, dùng nhiều thí dụ khác nhau để diễn tả. Kẻ ấy còn giữ ấn tượng này suốt đời, nên hễ cầu nguyện với Ba Ngôi Chí Thánh kẻ ấy bắt đầu cảm thấy rất sốt sắng.

Điểm dừng: làm dấu Thánh Giá cách chậm rãi rồi dừng lại khi bạn cầu nguyện với Danh của mỗi Ngôi.

Trích Lời Thánh I-Nhã

Nhật ký thiêng liêng của thánh I-nhã đề cập nhiều đến Ba Ngôi Cực Thánh đến những thị kiến về Ba Ngôi và những lời cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, Chúa Giê-su và Thánh Thần. Vào thứ tư, đầu Mùa Chay, 27-2-1544, thánh I-nhã viết:

Tôi đã sẵn sàng trong phòng, cầu xin Chúa Giê-su không phải bằng mọi cách xin xét chuẩn nhưng là để ngài biến tôi thành khí cụ hữu hiệu nhất của ngài trong sự hiện diện của Ba Ngôi Chí Thánh…. và bằng phương thế thích hợp nhất, miễn là nhận ra chính mình trong ân sủng của ngài.

Trong giờ cầu nguyện này, tôi đã nhận được ánh sáng và sức mạnh, đi vào nhà nguyện và cầu nguyện, tôi cảm thấy hay đúng hơn là thấy vượt quá sức tự nhiên của mình, Ba Ngôi Chí Thánh và Chúa Giê-su, đàng giới thiệu tôi, đặt tôi đơn thuần đưa tôi vào sự hiệp nhất của Ba Ngôi Chí Thánh. Với hiểu biết và thị kiến này,tôi được tràn ngập tình yêu và nước mắt, tôi hướng lên Chúa Giê-su và Ba Ngôi Chí Thánh với lòng tôn thờ trìu mến, trong niềm kính yêu hơn bất cứ sự gì khác.

Sau đó trong khi suy gẫm về Chúa Cha, tôi nghĩ đến Chúa Giê-su cũng đang cùng làm việc với Chúa Cha, bằng ý nghĩ và cảm xúc trong lòng, tôi thấy ngài đang thi hành mọi sự với Cha và Ba Ngôi Chí Thánh.

Bước vào thánh lễ, tôi đã khóc nhiều, rất sốt mến, cũng vậy, đột nhiên tôi thấy rõ ràng Chúa Ba Ngôi như trước đây. Tôi càng gia tăng lòng sốt mến Chúa Ba Ngôi và nhiều lúc tôi không nói lên được.

Suy Gẫm

Được tháp nhấp vào trong mầu nhiệm Ba Ngôi, trước sự uy nghi cao cả của Thiên Chúa, thánh I-nhã đã xúc động trong nước mắt của lòng sốt mến.

Cộng đoàn Ba Ngôi… được tác thành tình yêu tương hỗ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm nên một Thiên Chúa Ba Ngôi, Ba Ngôi hiện hữu cho nhau trong việc tự hiến hoàn toàn và cởi mở tuyệt đối, đó là bản chất của tình yêu Thiên Chúa. Mỗi Ngôi không dành cho riêng mình điều gì, và mọi sự được trao ban và nhận lãnh từ các Ngôi khác, tạo nên nhiệm của tình yêu và sự hiệp thông liên vị, đó là bản thể duy nhất của Ba Ngôi. Thông qua tình yêu liên vị, không chỉ mọi sự là chung hiệp giữa các Ngôi, nhưng Ba Ngôi cũng như từng Ngôi một là sự sống thần linh cách mà thụ bản tính sự sống ấy là Thiên Chúa Đơn Nhất: như cha Pedro Aprupe nói trong The Trinitarian Inspirition of the Ingation Charism “không có sự sống nào hơn trong Ba Ngôi mà lại không được tìm thấy trong mỗi Ngôi riêng rẽ, bởi vì Ba Ngôi hiện hữu đó một bản tính đích thực trong cung một hữu thể Thiên Chúa duy nhất.

Đối với thánh I-nhã, việc tỏ hiện cách sung mãn giữa Ba Ngôi Thiên Chúa chính là ân sủng và là khuân mẫu. Cả hai được tỏ lộ trong đức ai mà thánh I-nhã đã áp dụng nơi cộng đoàn của mình và trong việc phục vụ Giáo Hội. Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa cũng là khuân mẫu giúp chúng ta thể hiện tình yêu của mình đối với Thiên Chúa, đói với nhau và với việc phục vụ của chúng ta.

 • Suy niệm từng câu hỏi sau đây. Nếu bạn thấy việc ghi chép có ích, hãy ghi tắc tại những phản tỉnh của bạn.
  • Đấng Tạo Hóa đang mọi gọi tôi phải có những hành động gì? Cùng cộng tác với Chúa để xây dựng vương quốc ngài như thế nào?
  • Tôi đang mặc lấy Đức Giê-su Ki-tô một cách hiệu quả nhất như thế nào? Tôi đang phản chiếu khuân mặt Thiên Chúa cho anh chị em tôi như thế nào?
  • Tôi mở ra với Thánh Thần như thế nào? Tôi có cầu xin ơn khôn ngoan và lửa của Thần Khí để giúp tôi quyết định và hành động một cách cam đảm không?
  • Tôi đang xây dựng cộng đoàn yêu thương theo hình ảnh Ba Ngôi như thế nào?
 • Margaret Clitheroc bị bách hại tại York, nước Anh năm 1586 trong thời gian cấm đạo. Trong bài thơ ca ngợi bà Gerand Manley Hopkins đã cầu khẩn Ba Ngôi theo phương cách độc đáo của thánh I-nhã. Hãy đọc từng đoạn của bài thơ này và suy nghĩ về hình ảnh của Chúa Ba Ngôi được phác họa trong đó:

Vẻ đẹp của Đức Ki-tô trong tâm trí nàng

Đã se duyên với khuôn mặt kiều diễm

…………………………………………..

Nàng là người nữ đoan chính, thẳng ngay

Ý muốn nàng luôn hướng theo ý Chúa

……………………………………………………..

Và ngàn đã nghe thấy tiếng hô vang của Ba Ngôi

Đấng bất tử của triều thần muôn đời

Đấng Yếu Thương, đã yêu và đang yêu

Đã đặt nàng làm nhân chứng tình yêu

(“Margaret Clitheroe” – trong Poems and Prose, tr.78-79)

Cuộc sống của bạn làm chứng Thiên Chúa Ba Ngôi đã cảm thụ như thế nào, Đấng yêu thương, đã yêu và đang yêu?

 • Để tôn vinh Chúa Ba Ngôi, bạn hãy đặc biệt quảng đại với con người hôm nay. Hãy xây dựng cộng đoàn bằng mọi cách có thể.
 • Cùng với người khác hãy cầu xin Chúa ban bình an cho bạn và cho toàn thể nhân loại.

Lời Chúa

18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”(Mt 28, 18-20)

Kết nguyện: Vinh danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Kiểm tra tương tự

App Hành hương Dòng Tên có phiên bản tiếng Việt

App Hành hương Dòng Tên (Jesuit Pilgrimage), được phát hành từ cuối năm 2022 để …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *