Cha Gabriel Lamug S.J. chia sẻ với anh em học viên về đề tài môi trường

Cha GabrielSJVN – Hôm 14/08/2014 vừa qua, cha Gabriel Lamug Nañawa, S.J., một Giê-su Hữu người Phi-lip-pin đang phục vụ ở Campuchia (JSC – Jesuit Service Cambodia) đã đến thăm và chia sẻ với anh em học viên tại Học viện thánh Giuse – Dòng Tên, về đề tài môi trường xoay quanh tầm quan trọng của sông Mêkông.

Cùng đi với cha Gabriel là ba cộng tác viên trong các hoạt động vì môi trường do cha khởi xướng: anh Seng Cheatta, chị Panh Chanda và chị Irene Rehberger Bescós.

Trong buổi nói chuyện, cha Gabriel và các cộng tác viên đã chia sẻ cho các anh em học viên một vài hoạt động của nhóm tại Campuchia như: trung tâm giúp đỡ, dạy nghề,… cho anh chị em khuyết tật trong chương trình Banteay prieb; chương trình làm sạch nguồn nước tại làng Tahen, tỉnh Battambang;… Cuối cùng là phần chia sẻ về tầm quan trọng và thực trạng của sông Mêkông đối với đời sống cũng như kinh tế của các nước trong khu vực có sông chảy qua. Qua đó, cha Gabriel mời gọi các học viên để tâm suy nghĩ nhiều hơn về giải pháp cho những tác động tiêu cực mà môi trường sinh thái phải gánh chịu do bối cảnh kinh tế, khoa học và xã hội luôn biến đổi như hiện nay.

Những hoạt động vì môi trường mà cha Gabriel cùng các cộng tác viên đang thực hiện chính là nỗ lực cụ thể để đáp lại lời kêu gọi của Tổng Hội Dòng Tên lần thứ 35, “sứ mạng hoà giải với thụ tạo.”
Chí Thành, S.J.
Hình ảnh: Bạch Thuấn, S.J.

Kiểm tra tương tự

Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau Khóa họp I của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành?

Khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành đã bế …

Chuẩn bị hành trình về Nhà Cha

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *