Chủ đề: Vị Tân Tư Tế Được Dâng Cho Chúa Trong Đền Thờ – Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

 VỊ TÂN TƯ TẾ ĐƯỢC DÂNG CHO CHÚA TRONG ĐỀN THỜ

 

Tin Mừng: (Lc 2,22-38)

 

22Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của họ (các ngài) theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa 23như đã chép trong Luật Chúa rằng: “mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa, 24và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy và một cặp bồ câu non….”

 

Kinh dọn lòng:

 

Xin cho tất cá ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ qui hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa chí tôn theo cách sống hiến tế của Hài Nhi Giêsu.

 

Về Lịch sử:

 

Sau khi hạ sinh ra làm người, Hài Nhi Giêsu được cắt bì, rồi sau đó được đem đến Đền thờ để dâng lên cho Thiên Chúa.

 

Về khung cảnh:

 

Hài nhi Giêsu đã được Mẹ Maria và thánh Giuse đem đến Đền thờ Giêrusalem dâng lên Thiên Chúa theo lề luật để báo trước về sự dâng hiến chính mình sau này trên đồi Calvê để cứu loài người.

 

Về ơn xin:

 

Xin cho con được lòng hiểu biết thâm sâu về Chúa, Đấng đã làm người vì tôi, để được yêu mến Ngài hơn và bước theo Ngài hơn.

 

Điểm chiêm niệm:

 

Tôi đề nghị với anh chị em hai điểm chiêm niệm: việc dâng hiến và con người đáp lại.

 

1/ Việc dâng Chúa Hài Nhi vào Đền Thờ

 

Câu dẫn nhập của đoạn Tin Mừng cho thấy, biến cố này không đặt điểm nhấn ở việc thanh tẩy, mà việc dâng Hài Nhi cho Thiên Chúa. Bởi lẽ, thánh Giuse và Đức Mẹ vâng phục luật thanh tẩy của người Do thái (của họ), nhưng vượt qua sự vâng phục đó là sự vâng phục Thiên Chúa trong việc hiến tế chính con duy nhất của các ngài (c 22) – việc thay thế những con vật như luật truyền nhằm hướng đến và loan báo của lễ hoàn hảo hơn. Vì sau này trên thập giá, hy lễ sẽ không còn là những con vật mà là chính bản thân Chúa Giêsu đem ơn tha thứ cho nhân loại và mở ra một sự thờ phượng mới  (c. 24).

 

Biến cố dâng Chúa vào Đền Thờ còn cho thấy sự giải thoát dân khỏi tội và việc thanh tẩy Giêrusalem như ngôn sứ Đaniel loan báo sẽ được ứng nghiệm. Bởi lẽ vì tội phản bội của dân mà Giêrusalem bị hoang tàn, dân chúng chịu đau khổ trong 70 tuần và rồi họ sẽ được giải thoát nhờ Đấng được xức dầu (Đn 9,1-27).

 

Ngay khi được dâng vào Đền Thờ, Hài Nhi Giêsu đã hướng đến cuộc giải thoát ấy. Bởi lẽ Cựu ước kết thúc bởi tư tế Zacaria, kẻ không tin; và thời gian từ ngày Zacaria được truyền tin đến khi Mẹ được truyền tin kéo dài 6 tháng, tức 180 ngày (Lc 1.26 ); thời gian Mẹ cưu mang Hài nhi Giêsu kéo dài chín tháng, tức 270 ngày; và thời gian từ khi Hài Nhi hạ sinh đến ngày được dâng vào Đền thờ kéo dài khoảng 40 ngày. Như vậy, từ ngày vắng bóng tư tế ở Đền thờ đến khi Hài Nhi được dâng vào Đền thờ chiếm khoảng 490 ngày, tức 70 tuần ngày. Sự ứng nghiệm này cho thấy Hài Nhi mới là vị Tư Tế đích thực của Thiên Chúa.

 

Có thể nói, chính Hài Nhi Giêsu chứ không ai khác được thánh Luca giới thiệu như vị Tư Tế thần linh mới. Ngay lần đầu tiên được ẵm vào Đền Thờ, Ngài đã khởi sự công trình cứu độ, ở đó Ngài dâng chính mình cho Thiên Chúa để sau này chính Thiên Chúa sẽ dâng hiến Ngài như của lễ đền tội cho toàn thể nhân loại.

 

2/ Cựu Ước tìm được niềm vui và ý nghĩa sống nơi Hài Nhi Giêsu

 

Kinh nghiệm này chúng ta đọc được nơi hai nhân vật đại diện cho Cựu Ước: ông Simêon và bà Anna.

 

– Ông Simêon là người công chính, đạo đức, đầy Thánh Thần và hằng mong đợi niềm an ủi Israel. Ông đã toại nguyện vì lời hứa được thấy Hài Nhi trước khi lìa đời, để cất lên lời kinh Nunc Dimitis và loan báo về số phận Mẹ Maria.

 

Kinh Nunc Dimitis diễn tả niềm vui vì được thấy ơn cứu độ dành cho muôn dân, cả dân Israel lẫn dân ngoại để ông sẵn sàng ra đi trong bình an.

 

Lời loan báo về thân phận của Mẹ vốn gắn liền với Con mình: Con Mẹ  là duyên cớ cho nhiều người phải vấp ngã hay chỗi dậy và là dấu hiệu cho người đời chống báng; còn Mẹ sẽ bị lưỡi gươm dâm thấu tâm hồn (Lc2,25-35).

 

– Bà Anna chỉ ở với chồng được 7 năm, rồi sống trong góa bụa tới nay đã 84 tuổi, ngày đêm phụng sự Thiên Chúa trong Đền Thờ, trong chay tịnh và cầu nguyện. Chính kinh nghiệm của bà chứng minh rằng, hạnh phúc trần thế của bà chỉ ngắn ngủi: một phần mười so với những năm tháng chờ đợi niềm hạnh phúc đích thực. Niềm vui đó thúc đẩy bà loan báo Hài Nhi cho những ai mong chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa (Lc 2,36-38).

 

Tâm sự:

 

– Với Hài Nhi Giêsu về đặc tính tư tế của Ngài trong biến cố Ngài được dâng vào Đền Thờ.

 

– Với Mẹ Maria về sự liên đới và cộng tác của Mẹ trong công trình cứu độ của Hài Nhi.

 

 – Với hai người đại diện Cựu Ước: ông Simêon và bà Anna về niềm vui cứu độ của Thiên Chúa.

 

Cho vinh danh Chúa hơn.

 

Lm. Giuse Lê Quang Chủng, SJ.

Kiểm tra tương tự

Manna: Làm cớ cho anh sa ngã (Thứ Năm Tuần 7 Thường Niên)

Lời Chúa: Mc 9, 41-50 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: …

5 vị thánh bạn có thể kêu cầu khi tình cảm gặp rắc rối

Nếu đang gặp rắc rối với những vấn đề của trái tim thì luôn có …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *