Mến yêu hằng ngày – “đói – khát thiêng liêng”


Thứ 3, 28-04-2020 (Ga 6, 30-35)

Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”

Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”  Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

SUY NIỆM

Thật thú vị khi Chúa Giêsu đã dùng những kinh nghiệm rất tự nhiên của con người để dạy chúng ta về chính Ngài. Chúa đã dùng những nhu cầu rất nhân bản như đói và khát để dạy chúng ta về những khát khao về mặt thiêng liêng. Và chỉ có chính Chúa Giêsu mới có thể thoả mãn những nhu cầu này của chúng ta.

Đây quả thực là một ví dụ có thể phản ánh những khao khát thiêng liêng. Chúng ta thường xuyên cảm thấy đói và khát, sau khi ăn uống vài giờ, chúng ta lại cảm thấy cần được ăn uống thêm nữa. Không thể phủ nhận là chúng ta liên tục cần đồ ăn và nước uống. Điều này cũng giống như đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Chúng ta không thể cầu nguyện một lần và rồi cảm thấy được vui thoả suốt đời được. Chúng ta không chỉ tin một cách đơn giản vào Chúa Giêsu và cảm thấy thoả mãn mãi được. Vì sao? Bởi vì cầu nguyện và kết hiệp với Chúa Giêsu là điều phải diễn ra hằng ngày trong suốt đời bạn.

Bí tích Thánh Thể cho ta những kinh nghiệm sâu sắc về cơn đói và khát này, đó là “lương thực” thiết yếu mà chúng ta phải tìm kiếm mỗi ngày. Một số Bí tích chỉ được trao cho chúng ta một lần như Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Nhưng Bí tích Thánh Thể là một món quà mà chúng ta luôn mong mỏi và khao khát mỗi ngày. Việc chúng ta thường xuyên đi lễ và đón nhận Bí tích Thánh Thể cho chúng ta thấy rằng đời sống Kitô hữu không phải là một quyết định chỉ một lần của chúng ta nhưng cần được nuôi dưỡng hằng ngày. Những ngày tháng qua, khi mà chúng ta cắt li xã hội, không tham dự thánh lễ được, chúng ta thấy chính mình và nhiều anh chị em khao khát Thánh Lễ, Thánh Thể dường bao. Nhiều người mong cho đến ngày được dự rễ, được rước Chúa. Một niềm khao khát rất thực tế và chính đáng.

Bạn làm gì mỗi ngày để nuôi dưỡng đời sống đức tin Kitô giáo của bạn? Có thể bạn không thể tham dự Thánh lễ mỗi ngày, nhưng bạn có khao khát Chúa không? Bạn có tìm kiếm Chúa là bánh ban sự sống mỗi ngày không? Bạn có tìm Chúa để thoả mãn cơn đói khát của tâm hồn bạn không?

Yêu mến Chúa Giêsu và theo Ngài là một quyết định cần được làm mới không chỉ mỗi ngày mà là trong suốt ngày sống của bạn. Điều này cần phải được đổi mới thường xuyên khi bạn cảm thấy đói và khát.

Hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại mình, mỗi khi cảm thấy đói và khát, chúng ta cùng ngẫm về sự đói khát sâu xa hơn trong cõi lòng, những khát khao về Chúa mà chúng ta đã quên mất. Hãy cầu nguyện với Chúa, lắng nghe Ngài, và đón nhận Chúa vào tâm hồn chúng ta. Chúa Giêsu thực là Bánh Hằng Sống. Chúng ta được dựng nên cho Chúa. Hãy để Ngài thoả mãn những khát khao sâu xa nhất của bạn trong cuộc sống.

Lạy Chúa, con khát khao Chúa. Con ao ước được Chúa lấp đầy những ước ao của con. Xin giúp con quay về với Chúa mọi lúc, giúp con luôn nhớ rằng Chúa là tất cả những gì con cần và chỉ mình Chúa mà thôi là đủ. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng cậy trông vào Chúa. Amen.

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/10—third-week-of-easter/

 

Hunger and Thirst for the Eucharist

Tuesday of the Third Week of Easter

Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.”  John 6:35

Wouldn’t it be nice if you were never hungry or thirsty again?  What’s fascinating is that Jesus uses these very natural human experiences to teach us about Himself.  He uses natural hunger and thirst to teach us that we long to be satisfied spiritually.  And there is only one way to satiate these spiritual longings…through Him.

It is a good spiritual practice to reflect upon your natural longings as an analogy for your spiritual longings.  Naturally speaking, we regularly get hungry and thirsty.  We eat and drink, but several hours later we hunger and thirst again.  This is a cycle we cannot avoid.  Our body continually craves food and drink. 

The same is true on a spiritual level.  We cannot pray once and satisfy our spiritual longings forever.  We cannot simply believe in Jesus and then be satisfied forever.  Why?  Because prayer and unity with Jesus is something that must take place daily throughout your day.

The Eucharist offers insights into this hunger and thirst in that it provides us with our “daily” food.  It is a gift that we must daily seek.  Some of the Sacraments are given to us only once (Baptism and Confirmation).  But the Eucharist is a gift that we must continually consume and long for.  The fact that we must continually go to Mass and receive the Eucharist tells us that our Christian life is not something that can be fulfilled by one definitive decision.  Rather, it’s something that needs daily nourishment and fulfillment.

What do you do to satisfy this Christian longing each and every day?  Perhaps you cannot attend Mass every day, but do you seek to fulfill your Christian desire for Christ each and every day?  Do you seek Him who is the Bread of Life every day?  Do you seek to satiate your thirst with Christ each and every day?

Loving Jesus and following Him is a decision that must be renewed not only each day, it must also be renewed throughout your day.  It must be renewed as often as you become physically hungry and thirsty.

Reflect, today, upon these natural longings you have for food and drink to continually remind yourself of your much deeper spiritual longing for Christ.  Praying to Him, listening to Him and receiving Him into your soul is the food that satisfies like nothing else.  Jesus is the true Bread of Life and your true Spiritual Drink.  He is what you are made for.  Let Him satisfy your deepest desires in life!

Lord, I do long for You.  I long to be satisfied.  Help me to turn to You at all times and in all things.  Help me to always remember that You are what I need and You alone satisfy.  Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *