Bí quyết lãnh đạo của Giê-su (Bí quyết 35): Chúa Giê-su biết rằng tiền có ở nơi mà bạn thật sự muốn có nó ở đó

“Kế hoạch 14181-jesus-money-wide.1200w.tnngười siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận”. Cn 21:5

Tiền của có ở khắp nơi

Tiền của là những gì có giá trị. Thời gian của bạn cũng là tiền. Kiến thức của bạn cũng là tiền. Những kỹ năng, quà tặng, và tài năng của bạn cũng là tiền.

Xin đừng nhìn nhận tiền của đơn thuần chỉ là những gì bạn có trong ví. Hãy nhìn nhận tiền của là bất cứ thứ gì bạn có mà có thể giải quyết một vấn đề của ai đó.

Tiền của có ở khắp nơi. Chúa Giê-su biết thậm chí tiền của có ở những nơi không ai ngờ. Tiền của có ở nơi mà bạn thật sự muốn có nó ở đó.

Đại tá Sanders muốn tiền có ở những gì ông yêu mến, đó chính là món gà rán đặc trưng của ông. Mohammed Ali nhận ra thắng lợi tài chính của ông trong môn quyền anh.

Phêrô là một người chài lưới. Khi cần tiền đóng thuế thì Chúa Giê-su chỉ cho ông nơi để có tiền. “Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh” (Mt 17:27).

Bạn có thích hoa và mong muốn mưu sinh bằng cách mở một tiệm hoa không? Đó là bạn có thể tìm thấy tiền.

Chúa Giê-su biết tiền có ở khắp nơi.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, con biết Chúa không bị giới hạn bởi khủng hoảng kinh tế của thế giới này. Xin hãy dạy con cách giải quyết vấn đề của người khác và có được nguồn tài chính cần thiết cho đời sống của con. Con nguyện xin nhờ Đức Giê-su Kitô.

Câu Hỏi

Bạn giàu có mức nào nếu bạn xem tiền của là những gì bạn có mà có thể giải quyết vấn đề của ai đó?

Đâu là những phương cách bạn có thể giúp giải quyết vấn đề của người khác với định nghĩa mới này về tiền?

Luca Trần Gia Huấn & các bạn chuyển ngữ từ Mike Murdock, The Leadership Secrets of Jesus (Manila: Lighthouse Inspirational Books & Gifts, 2001), tr. 135-137.

Kiểm tra tương tự

Hỡi các bậc phụ huynh, thánh Tôma Aquinô sẽ giúp bạn vượt qua những năm tháng mệt mỏi

Thánh Tôma Aquinô hiểu sự hiện hữu như một quá trình năng động chuyển từ …

Lá thư cuối cùng của Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Thế hệ “Zen Z” sinh ra trong thời trưởng thành của công nghệ thông …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *