Bí quyết lãnh đạo của Giê-su (Bí quyết 27): Chúa Giê-su nhận ra qui luật lặp lại

“Người lại kéojesus_preachin_pop_art.1pkwrsq6a0yswos8kgcccsok8.6ylu316ao144c8c4woosog48w.th  riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình ». Mc 10:32

 Bạn nghe đi nghe lại điều gì thì rốt cuộc rồi bạn cũng sẽ tin

 Các giáo viên đều biết rằng quy luật cơ bản của việc học là lặp đi lặp lại. Có người cho rằng bạn phải nghe điều gì đó mười sáu lần trước khi bạn thật sự tin nó.

Để ý đến quảng cáo ti-vi mà xem, bạn xem cùng một mẫu quảng cáo nhiều lần. Bảng quảng cáo thì được dùng để quảng bá các loại nước giải khát hết lần này đến lần khác. Tại sao vậy? Vì bạn phải nghe và thấy điều gì đó liên tục trước khi bạn có phản hồi lại.

Đơn giản chỉ là cần có thời gian để hấp thụ thông điệp người ta muốn truyền đạt.

Hết lần này đến lần khác, Chúa Giê-su lặp lại những chân lý như nhau khi giảng dạy. “Ðức Giêsu LẠI NÓI với người Dothái…” (Ga 8:12)

Có ai đó đã dạy bạn những điềuUntitled mà bạn tưởng là hôm nay mình mới biết. Bạn là kết quả của một quá trình. Đã có những lúc trong đời bạn không thể đánh vần từ “con mèo” hoặc đọc thuộc lòng các con số, nhưng ai đó vẫn kiên nhẫn với bạn.

Những người trên đà tiến bộ đều hiểu rằng việc huấn giáo những người xung quanh là cần thiết – có công mài sắt có ngày nên kim.

Đừng cho rằng những người can hệ đến bạn đều có thể hiểu mọi sự ngay lập tức. Bạn cũng thế thôi. Và họ cũng vậy. Thời gian sẽ giúp chúng ta thăng tiến tốt đẹp.

Chúa Giêsu đã vận dụng quy luật này.

Cầu Nguyện

Lạy Cha, con biết rằng những gì con lắng nghe hoài thì rốt cuộc cũng sẽ được con tin tưởng. Xin hãy dạy con áp dụng quy luật này để làm sáng danh Cha và gặt hái thành công, khi con thông truyền kiến thức mà Chúa ban cho con đến với người khác. Xin hãy ban cho con ơn nhẫn nại khi có ai đó đang học hỏi điều gì nơi con. Con nguyện xin nhờ Danh Chúa Giêsu, amen.

Câu Hỏi

Bạn dùng cách gì để củng cố những gì bạn dạy người khác để họ có thể học và ứng dụng một cách hiệu quả?

Bạn thường nhắc lại những điểm chính yếu trong những trao đổi ngoài lớp học như thế nào để giúp người khác suy tư lại những điều họ cần biết?

Luca Trần Gia Huấn & các bạn chuyển ngữ từ Mike Murdock, The Leadership Secrets of Jesus (Manila: Lighthouse Inspirational Books & Gifts, 2001), tr. 112-114.

Kiểm tra tương tự

Mùa lá bay

Người lữ khách tần ngần trước cánh Rừng Thu, như đang cố gom vào tầm …

Đức tin và sự bắt bớ

Niềm tin Kitô giáo và những bắt bớ xưa đến nay luôn đi với nhau …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *