Cùng Chúa tiến về Emmaus: Chúa Nhật Mùa Chay 1

  • Lời Thánh Edith Stein

“Bây giờ chúng ta hãy đến với đức tin. Nếu tôi hiểu đó là những ‘hành động’ song song với những hành động của sự hiểu biết, thì tôi sẽ thách thức chúng biết bao. Nhưng đức tin cho tôi trải nghiệm về sức mạnh sáng tạo và biến đổi một cách thực tế nhất, trong chính bản thân tôi cũng như ở những người khác, đức tin đã xây những nhà thờ chính tòa trong thời Trung đại và cơ cấu tuyệt vời của phụng vụ Hội thánh, đức tin mà thánh Tô-ma gọi là sự ‘khởi đầu đời sống vĩnh hằng nơi chúng ta’ … khi tiếp xúc với đức tin đó, mọi sự hoài nghi đều bị phá tan trong tôi”.

 

  • Lời Chúa

 

“Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

 

  • Suy niệm.

 

Mùa Chay là thời gian để nhìn lại chính Đức Tin của chúng ta:

Tôi tin Chúa nhưng niềm tin đó có sức sáng tạo không?

Nghĩa là Đức Tin vào Chúa có làm cho cuộc sống của tôi được biến đổi và triển nở theo tinh thần của Chúa không? Nếu có biển đổi và triển nởi, thì ở điểm nào cụ thể?

Nếu Đức Tin của tôi “vẫn dừng ở một chỗ”, thì tại sao? Đâu là rào cản để Đức Tin tôi chưa “bước vào đời”?
Ngoài ra, Đức Tin của tôi được soi sáng bởi chính Tin Mừng và Lời Chúa như thế nào trong mỗi ngày sống?

Thánh Edith Stein diễn tả Đức Tin có một sức mạnh vừa xây dựng điều tốt, mà vừa phá đổ những nghi nan và những điều tiêu cực. Đó là Đức Tin được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trên hành trình cuộc sống.

Xin Chúa Thánh Thần làm mới lại con đường Đức Tin của chúng con, và xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa trong công việc này, hầu mỗi ngày chúng con trở nên những người con đẹp lòng Chúa hơn.

 

  • Tâm Tình thiêng liêng và lời cầu nguyện cuối ngày của Bạn.

 

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

Kiểm tra tương tự

Cầu nguyện Mùa Chay có gì khác?

Câu hỏi: Con biết Mùa Chay là Mùa của cầu nguyện. Con nghĩ mùa nào …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Cho đi Lạy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *