DỄ LẮM

 

Thật dễ lắm tổn thương người ta yêu,

Khi giận giữ nắm chủ quyền cảm xúc,

Nhưng khó lắm hàn gắn tình đã mục,

Lấp vết thương cần cả quãng đời dài.

 

Thật dễ lắm thứ tha đời oan trái,

Hay thứ tha cho kẻ khác lỗi lầm,

Nhưng khó lắm khiến người khác âm thầm,

Thứ tha cho khi chính ta lầm lỗi.

 

Thật dễ lắm khi nói lời vành môi,

Lời yêu thương dành trao một ai đó,

Nhưng khó lắm khiến người ấy lặng ngỏ,

Tỏ yêu thương hiện hữu giữa hằng ngày.

 

Thật dễ lắm với hối hận buồn thay,

Khi mất đi điều vòng tay níu giữ,

Nhưng khó lắm dành quan tâm đủ sự,

Để nâng niu khi điều ấy vẫn còn.

 

Thật dễ lắm nghĩ xấu điều cỏn con,

Nghĩ xấu người, vẽ cả đường đen tối,

Nhưng khó lắm để niềm tin đánh đổi,

Nghĩ tốt trao, cho người ấy cuộc đời.

 

Thật dễ lắm khi nhận vẫn hoài vơi,

Đôi bàn tay nhỏ bé cần nhiều lắm,

Nhưng thật khó cho đi đời muôn dặm,

Với tán dương, thích hồi trả đáp đền.

 

Thật dễ lắm khi giấc mơ tìm đến,

Chẳng muốn buông với giấc mộng hằng đêm,

Nhưng thực tế cuộc sống chẳng êm đềm,

Vì giấc mơ vẫn hoài trong ẩn dấu.

 

27 February 2022

Tâm Gia

Kiểm tra tương tự

Học Viện Dòng Tên được công nhận là “Cơ Sở Giáo Dục Cấp Cao của Giáo Hội”

Trong văn thư đề ngày 13/1/2023 gửi cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa …

ChatGPT nói về vai trò của Kinh Thánh

NgọcSJ: Các tu sĩ là ai? ChatGPT: Các tu sĩ là những người có vai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *