ĐTC Phan-xi-cô: “Hãy Làm Dậy Men Thiên Chúa trong Đấu Bột Nhân Loại”

U-11-6-2013Quý vị đọc giả thân mến!

Sáng nay, thứ Tư, ngày 12/6, trong buổi Tiếp Kiến Chung với hơn 80 ngàn tín hữu và du khách hành hương tại Quảng trường thánh Phê-rô, ĐTC Phan-xi-cô đã tiếp tục Loạt Bài Giáo Lý về Năm Đức Tin kỳ thứ 29 với chủ đề “Giáo Hội là Dân Thiên Chúa”. ĐTC đã khai triển chủ đề giáo lý này ngang qua 5 câu hỏi, để nhờ đó giúp người Ki-tô hữu dễ dàng phản tỉnh hơn về chủ đề “Giáo Hội là Dân Thiên Chúa”:

1. Khi nói “Giáo Hội là Dân Thiên Chúa” thì điều ấy muốn nói về cái gì? 2. Làm thế nào để trở thành thành viên trong Dân Thiên Chúa? 3. Luật của Dân Thiên Chúa là luật nào? 4. Đâu là sứ mạng của dân này? 5. Dân này rốt cuộc rồi dẫn về đâu?

Dưới đây là phiên bản Việt-ngữ toàn bộ bài huấn từ của ĐTC Phan-xii-cô trong buổi Tiếp Kiến Chung sáng thứ Tư vừa qua.

 

Anh chị em thân mến! “Buon giorno” (Chào buổi sáng!)

Hôm nay tôi xin nêu bật lên cách vắn gọn về một trong những thuật từ mà Cộng Đồng Vaticano II đã xác định, “Giáo Hội là Dân Thiên Chúa” (xem, Hiến Chế Tín Lý, Lumen gentium, số 9). Tôi muốn làm rõ cái định nghĩa “Giáo Hội là Dân Thiên Chúa” bằng một vài câu hỏi để qua đó mỗi người chúng ta có thể phản tỉnh, suy xét về nó.

Câu hỏi thứ nhất, khi nói “Giáo Hội là Dân Thiên Chúa” thì điều ấy muốn nói về cái gì?

Thưa, trước tiên điều ấy muốn nói rằng Thiên Chúa không thuộc riêng về một dân nào cả, bởi lẽ Thiên Chúa là Đấng gọi mời hết thảy chúng ta, Ngài đồng kêu gọi mọi người, Ngài mời chúng ta làm phần tử của dân ngài, và lời kêu mời này có can hệ đến, nghĩa là dành cho, hết thảy mọi người chúng ta mà không hề có sự phân biệt, bởi vì lòng xót thương của Thiên Chúa “muốn cứu rỗi hết thẩy mọi người” (1 Tm 2,4). Chúng ta thấy, trong các Tin Mừng Chúa Giê-su đâu có nói với các môn đệ và nói với chúng ta rằng hãy thành lập một nhóm độc quyền, một nhóm “elite” (“ưu tuyển”). Mà Chúa Giê-su nói là “hãy ra đi và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ” (x. Mt 28,19). Thánh Phao-lô khẳng định rằng trong dân Thiên Chúa, nghĩa là trong Giáo Hội, “không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô Giê-su” (Gl 3,28). Do đó với những ai vẫn còn đang xa Chúa, xa Giáo Hội, những ai còn sợ hãi hoặc dửng dưng, nhưng ai nghĩ rằng mình không thể biến đổi nữa, thì tôi muốn cũng muốn nói với họ rằng Thiên Chúa mời gọi tất cả các bạn hãy làm phần tử của dân ngài, và Ngài làm điều đó bằng tình yêu và với lòng tôn trọng! Thiên Chúa thực sự mời gọi chúng ta làm phần tử của dân này, đó là Dân Thiên Chúa!

 

Câu hỏi thứ bai, làm thế nào để trở thành thành viên trong Dân Thiên Chúa?

Thưa, không phải nhờ cuộc hạ sinh bởi xác thịt, mà là phải nhờ vào một cuộc hạ sinh mới. Trong Tin Mừng theo thánh Gio-an, chúng ta thấy Chúa Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng một người cần phải được sinh ra bởi ơn trên, bởi nước và Thần Khí để vào được Vương Quốc Thiên Chúa (x. Ga 3,3-5). Nhờ Bí tích Thanh Tẩy mà chúng ta được dẫn nhập vào trong dân này, nghĩa là nhờ đức tin vào Chúa Ki-tô, một quà tặng của Thiên Chúa mà đời sống chúng ta được nuôi dưỡng và triển nở về mọi phương diện. Tới đây tôi muốn mỗi người chúng ta hãy tự vấn mình xem tôi phải làm thế nào đây để đức tin mà tôi đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa Tội được triển nở, được lớn lên? Tôi phải làm thế nào đây để đức tin mà tôi đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa Tội và cũng là đức tin mà Dân Thiên Chúa đang có đây được triển nở, được lớn lên? Tôi phải làm cho nó lớn lên thế nào đây?

Và tôi muốn chuyển sang một câu hỏi khác.

Câu hỏi thứ ba, “Luật của Dân Thiên Chúa là luật nào?”

Thưa, luật của Dân Thiên Chúa là luật yêu thương, yêu thương Thiên Chúa và yêu mến người thân cận theo điều răn mới mà Đức Chúa Giê-su đã dạy cho chúng ta (x. Ga 13, 34). Tuy nhiên, “mến Chúa, yêu người” không phải là thứ tình cảm thuần túy, hoặc là một thứ gì đó mơ hồ, mà đúng hơn ấy là việc nhận biết Thiên Chúa là Chúa duy nhất của đời tôi, và đồng thời là đón nhận người khác như anh em thực của mình, ấy là một tình yêu vượt qua mọi chia rẽ, vượt qua mọi đấu đá nhau, vượt qua mọi hiểu nhầm, vượt qua cái tôi ích kỷ. Giới luật yêu thương gồm cả hai điều sánh bước cùng nhau: “mến Chúa, yêu người”. Chúng ta phải làm cho sống động cụ thể biết bao cái giới luật mới này, giới luật yêu thương, luật của Thần Khí Thiên Chúa, Đấng đang hoạt động nới chúng ta, đó là luật bác ái, luật yêu thương!

Khi chúng ta xem trên báo đài, rồi trên ti-vi, internet… chúng ta thấy có nhiều cuộc chiến tranh giữa những người Ki-tô hữu. Điều này có thể hiểu làm sao đây? Trong nội bộ Dân Thiên Chúa mà lại có nhiều chiến tranh! Rồi trong các phố phường, trong những nơi làm việc, lại còn đấu đá nhau vì ghét nhau, vì ghanh tỵ. Rồi cùng trong một gia đình, còn bao nhiêu là cuộc chiến bên trong!

Chúng ra cần phải nài xin Thiên Chúa để Ngài làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về giới luật yêu thương này. Thật là tốt lành biết bao, thật là đẹp đẽ dường nào khi mà người này biết yêu mến người kia như là anh chị em đích thực của mình!

Hành vi yêu mến nhau ấy thật là đẹp!

Anh chị em thân mến! Hôm nay anh chị em nhớ làm một chuyện này thôi!

Có lẽ là hết thẩy chúng ta có lòng cảm thông hoặc chưa cảm thông, và nhiều người trong chúng ta còn đang giận những người/những điều nào đó lắm, vậy thì anh chị em hãy thưa với Chúa thế này, “Chúa ơi! Con giận anh/chị này/kia, chuyện này/nọ… Nhưng con muốn cầu nguyện cho anh/chị ấy! Con cầu xin Chúa!”

Anh chị em hãy cầu nguyện cho những người, cho những điều ấy bằng với mức mà chúng ta đang giận họ nhé!

Phải nói đó là một bước tiến tốt đẹp lắm trong việc nỗ lực sống giới răn yêu thương này.

Anh chị em nhớ làm điều ấy hôm nay nhé!

 Câu hỏi thứ tư, “vậy thì đâu là sứ mạng của dân này?”

Thưa, sứ mạng của Dân Thiên Chúa là mang niềm hy-vọng và ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho thế giới này, nghĩa là trở nên dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa, Đấng mời gọi hết thảy mọi người làm bạn hữu với Ngài; trở nên men để làm dậy men toàn bộ đấu bột, trở nên muối để ướp và ngăn ngừa sự hư hoại, trở nên ánh sáng để soi đời. Quanh chúng ta đây, cứ mở nhật báo lên là chúng ta thấy đầy dãy những tin tức nói về sự ác đang hoành hành, Thần Dữ đang thao túng. Nhưng tôi muốn lớn tiếng nói với anh chị em rằng Thiên Chúa chúng ta mới là Đấng mạnh mẽ nhất!

Anh chị em có tin vào điều này không, rằng Thiên Chúa mới là Đấng mạnh mẽ nhất? Nào chúng ta cùng hô lên với nhau, chúng ta cùng nhau nói “Thiên Chúa mới là Đấng mạnh mẽ nhất!”

Nào hết thẩy mọi người cùng hô: “Thiên Chúa mới là Đấng mạnh mẽ nhất!”

Thế anh chị em có biết tại sao Thiên Chúa mới là Đấng mạnh mẽ nhất không?

Thưa, bởi vì Ngài là Đức Chúa! Thiên Chúa duy nhất!

Thiên Chúa mới là Đấng mạnh mẽ nhất!”

Tốt lắm!

Và tôi cũng muốn thêm rằng đôi khi chúng ta thấy cái thực tại tối mù, cho thấy là sự dữ đang tung hoành, dầu vậy thực tại ấy có thể thay đổi được nếu trước đó chúng ta biết mang đến ánh sáng Tin Mừng, trước tiên là bằng cuộc sống của chúng ta.

Tôi lấy một ví dụ: trong một sân vận động, chẳng hạn như sân Olimpico Rô-ma ở gần đây, hoặc là sân San Lorenzo ở Buenos Aires, trong một đêm trời tối đen, có một người bật lên một tia sáng, thì chúng ta thấy nó chỉ thoáng chốc thôi, nhưng nếu như những người khác, cả 70 ngàn khán giả đều bật lên ánh sáng của mình, thì chúng ta hình dung xem chuyện gì xảy ra! Cả sân vận động sáng rực luôn!

Vậy thì hãy làm cho đời sống chúng ta trở thành ánh sáng của Đức Ki-tô, để cùng với nhau chúng ta mang ánh sáng Tin Mừng cho toàn thể thực tại này.

 Câu hỏi thứ năm, “Dân này rốt cuộc rồi dẫn về đâu?”

Thưa, kết cuộc của Dân Thiên Chúa chính là Nước Trời, một Vương Quốc đã được chính Thiên Chúa khởi sự trên trần gian này, và nó cần phải được mở rộng đến tận cùng bờ cõi trái đất, cho tới khi mọi sự được quy tụ về Đức Ki-tô…(x. Lumen gentium, 9) . Như vậy kết cục của Dân Thiên Chúa là sự thông hiệp trọn vẹn với Đức Chúa, một gia đình cùng với Đức Chúa bước vào đời sống Thiên Chúa cùng với Ngài, nơi ấy chúng ta có được niềm hoan hỉ không có gì sánh được. Niềm vui ấy luôn trào tràn và không bao giờ vơi cạn.

 

Anh chị em thân mến, để là Giáo Hội, để là Dân Thiên Chúa, thể theo kế hoạch vĩ đại yêu thương của Thiên Chúa Cha, nó có ý muốn nói rằng hãy làm dậy men Thiên Chúa trong đấu bột nhân loại này, nghĩa là hãy loan báo và mang ơn cứu độ của Thiên Chúa cho thế giới này, một thế giới thường khi bị lạc mất và đang cần đến một sự đáp lời để mà khích lệ, để mà trao tặng niềm hy-vọng, để mà ban cho một sinh lực mới trong cuộc lữ hành.

Nguyện cho Giáo Hội chính là chốn ngự của lòng thương xót Chúa và của niềm hy-vọng, xin cho Giáo Hội được là nơi mà mọi người có thể cảm thấy mình được lắng nghe, cảm thấy mình được yêu, được thứ tha và được khích lệ, sống thuận theo đời sống mới theo Tin Mừng.

Xin cho Giáo Hội được mở rộng cửa để cho tất cả mọi người có thể đến chung hưởng và chúng ta cũng phải biết đi ra khỏi cửa để mà loan báo Tin Mừng Thiên Chúa.

Cám ơn anh chị em nhiều lắm!

Từ RadioVaticana, ngày 11-6-2013

Augustin Nguyễn Thái Hiệp, S.J., chuyển ngữ và giới thiệu

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha: Chúa Giêsu tự do với mọi sự

Trưa Chúa Nhật ngày 9/6, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền …

Đức Thánh Cha: “Một Kitô hữu không can đảm” là “một Kitô hữu vô dụng’

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư, 10.04.2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *