Trang chủ / Tag lưu trữ: giáo lý năm đức tin

Tag lưu trữ: giáo lý năm đức tin

Chính Trong Vinh Quang của Thập giá, Thiên Chúa Biểu Lộ Một Cách Trọn Vẹn Người là Người “Cha Toàn Năng” (Giáo Huấn về Năm Đức Tin, kỳ thứ 15, 30-01-2013)

…sức mạnh đích thực và hoàn hảo của Thiên Chúa: lấy sự thiện để đáp lại sự dữ, tha thứ đáp lại sự lăng mạ, tha thứ đáp lại sự oán ghét của kẻ giết người, bằng tình yêu trao ban sự sống… PHẦN A:   PHẦN B:  Trong buổi …

Xem tiếp »

Đức Tin là Ân Sủng của Thiên Chúa Đã Thành Sự Nơi Trách Nhiệm Của Con Người (Huấn Giáo về Năm Đức Tin, kỳ 14, 23-1-2013)

…Khi xác quyết rằng “Tôi tin vào Thiên Chúa” nghĩa là tôi đặt cuộc sống của tôi vào Ngài, để cho Lời Ngài định hướng mỗi ngày sống, chi phối  mỗi lựa chọn cụ thể mà không hề sợ mất điều gì của chính tôi… PHẦN A:  PHẦN B:  Trong …

Xem tiếp »