Em con đây (Lc 15,31)

Khánh nhật truyền giáo 2010

Kể cho nhau nghe câu chuyện Giêsu

Lúc khởi đầu ..

Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai ban Con Một  (Ga, 3,16).

Câu chuyện Thiên Chúa được Giêsu kể lại :

chuyện một Người Cha có hai người con (Lc 15,11-31)

Đứa con thứ thì hoang đàng, gom hết phần gia tài của mình ăn chơi trác táng,

Người anh cả ở nhà bao nhiêu năm hầu hạ Cha, không bao giờ trái lệnh Cha.

Những tháng ngày con thứ đi hoang

Trong nhà chỉ có Cha và người anh

khi đứa em đi hoang trở về, tiệc mừng…

trong nhà có Cha và có em –

người anh lại không chịu vào nhà : “Thằng con của Cha đó…”

Cha ra nài nỉ : “Em con đây…”

Câu chuyện được kể là câu chuyện người Cha nhân hậu,

Và cũng là câu chuyện người Cha cô đơn giữa hai người con,

Khi trong lòng của Cha là con cái

Thì trong lòng của con thứ là chốn ăn chơi,

Không đáng gọi là con

Và trong lòng của người anh cả là con dê con để vui với bạn bè, khoe với bạn bè.

Không thấu tình Cha, cũng chẳng đoái hoài gì tới em.

Một người anh như thế này có thể gọi là bất nghĩa không ?

Nơi lòng của người Cha nhân hậu thì không có khoảng cách giữa Cha và các con,

Nhưng nơi lòng của các con thì có một khoảng cách nhất định giữa con với Cha

và một khoảng cách giữa anh em với nhau,

Cả hai không đáng được gọi là con Cha nữa ?

Một khoảng cách đáng ngại,

Và khoảng cách này có thể trở thành vực thẳm không ai qua lại được,

Vì thế người Cha ấy vẫn cứ cô đơn giữa hai loại người con này ?

Câu chuyện được tiếp tục kể hôm nay có thể là về khoảng cách này,

một khoảng cách vẫn đang diễn ra,

Giêsu nói về khoảng cách từ nhà ông phú hộ tới ngoài cổng thôi (Lc 16,19-31)

Cũng có thể là khoảng cách từ nhà thờ tới những gia đình đang sống ngoài kia,

ngoài cổng nhà thờ,

khoảng cách giữa những người đang dự bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể

với biết bao nhiêu người anh chị em tôi đang đói khát Lời Chúa và Thánh Thể !!!

Những khoảng cách có thể sẽ trở thành vực thẳm không ai qua lại được (Lc 16,26)

không ai nghĩ mình là kẻ bất hiếu trong nhà Cha

không ai nghĩ mình là kẻ bất nghĩa giữa anh em

nhưng ít ai nghĩ điều Cha chúng ta nghĩ,

ít ai muốn điều Cha chúng ta muốn,

ít ai ôm ấp những gì Cha chúng ta đang ôm giữ canh cánh trong lòng.

Cha nói : “tất cả những gì của Cha đều là của con

Người Con Một yêu dấu thưa : “tất cả những gì Con có đều là của Cha” (Ga 17,10}

Chúa Cha đang chờ đợi cùng một lời đáp của con cái hôm nay

Một lời đáp trong Giêsu,

Người con yêu dấu của Cha

đầy tràn ân nghĩa và sự thật.

MMsj

 

Kiểm tra tương tự

Một đan sĩ thừa sai tại Việt Nam sắp được phong chân phước

Cha Benoît Thuận (1880 – 1933), một linh mục thừa sai người Pháp và là …

Suy Tư Tin Mừng CN4PS: Cách Mục Tử Giêsu Chăm Sóc Con Người

Yêu thương ai đó, chúng ta sẽ biết cách chăm sóc người ấy với nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *