Giáo Xứ Hiển Linh Tiếp Nhận Dự Tòng

Toàn cảnh Thánh Lễ

Trong niềm hân hoan mừng Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, lúc 18g00 thứ Bảy ngày  14.04.2012, trong Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh, Cha Sở Tô-ma Vũ Quang Trung, S.J đã đại diện cộng đoàn giáo xứ Hiển Linh tiếp nhận 7 anh chị đang theo học lớp Giáo Lý Dự Tòng. Được biết, khóa học này đã được khai giảng từ ngày 15.11.2012, kéo dài trong 5 tháng và sẽ kết thúc vào thứ Bảy tuần tới (21.04.2012) với Thánh Lễ trao ban Bí tích Thanh Tẩy cho các anh chị.

 

Cha Sở Tôma, đại diện cộng đoàn giáo xứ chào mừng và đón rước

các anh chị Dự Tòng vào Thánh đường

 

 Lắng nghe Lời Chúa

 

Đọc lời xin gia nhập cộng đoàn

Trong sự khao khát và niềm hân hoan của chính các anh chị Dự Tòng, các thân nhân và toàn thể giáo xứ Hiển Linh đã vui mừng đón nhận các anh chị bước đầu gia nhập Hội Thánh Công giáo ngang qua việc gia nhập cộng đoàn giáo xứ Hiển Linh, với các nghi thức tiếp nhận, ghi dấu Thánh Giá trên trán, xức dầu Dự Tòng và trao sách Lời Chúa (Phúc Âm)

Nghi thức xức dầu Dự tòng

 

Xức dầu Dự Tòng trong lòng bàn tay

 

Nghi thức trao Lời Chúa (sách Phúc Âm)

Như ánh sáng từ cây nến Phục Sinh đã dẫn đưa người Kitô hữu đến với Chúa, các anh chị Dự Tòng đã nhận ra ánh sáng ấy và đang trên hành trình gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh. Trong Thánh Lễ hôm nay, nghi thức tiếp nhận đã diễn ra hết sức sốt sắng trong bầu khí ấm cúng đem lại niềm tin và niềm vui cho các anh chị Dự Tòng.

“Phúc cho những ai không thấy mà tin”, xin Chúa Kitô Phục Sinh ban Thánh Thần soi dẫn các anh chị em Dự Tòng trên con đường tìm đến chân lý đích thực chính nơi Người. Amen.

 

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

16.04.2012

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *