Giáo Xứ Hiển Linh Rước Kiệu Mình Thánh Chúa 10.06.2012

Cùng với toàn thể Giáo Hội toàn cầu kính trọng thể lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, vào lúc 8 giờ sáng Chúa Nhật 10.6.2012 tại giáo xứ Hiển Linh, giáo hạt Thủ Đức, trước Thánh lễ thiếu nhi, cộng đoàn giáo xứ Hiển Linh cùng các em Thiếu nhi đã cung nghinh kiệu Thánh Thể với chủ sự của cha Sở Tôma Vũ Quang Trung, S.J.

 Kiệu Thánh Thể

Kiệu Thánh Thể được rước trang trọng từ trong nhà thờ ra ngoài tiền sảnh rồi được đi kiệu chung quanh nhà thờ. Ba em lớp thiếu niên và một Giáo lý viên được cắt đặt khiêng kiệu, cùng với các em đi trước tung hoa trong lớp khai tâm. Tất cả đã làm nên khung cảnh long trọng trong buổi kiệu Thánh Thể của cộng đồng giáo xứ Hiển Linh.

 

Kiệu Thánh Thể được rước từ trong nhà thờ ra ngoài

Thứ tự của đoàn rước kiệu Thánh Thể gồm các em thiếu nhi trường giáo lý giáo xứ Hiển Linh – cộng đoàn tín hữu – kiệu Thánh Thể – Linh mục chủ sự. Buổi rước nghiêm trang, giúp cho mọi người đi vào tâm tình, yêu mến Thánh Thể.

 

Cộng đoàn rước Kiệu Thánh Thể

Kiệu được rước vào Nhà Thờ

Xông hương Thánh Thể

Cộng đoàn cùng các em Thiếu nhi chiêm ngắm Thánh Thể

Cộng đoàn cùng các em Thiếu nhi tôn thờ Thánh Thể

Trong tâm tình cung nghinh và thờ lạy Thánh Thể, ước mong sao cho cộng đoàn cùng các em thiếu nhi, khi rước Mình Thánh Chúa thì luôn ý thức mình đón nhận Đức Kitô, được hòa nhập với Chúa và hiệp nhất với Người. Chính Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong tấm bánh và chén rượu giúp từng người kết hiệp mật thiết với Chúa và với nhau trong giao ước mới, mỗi khi đón nhận Người vào lòng. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục ở lại và hiện diện với cộng đoàn giáo xứ Hiển Linh và với từng người, hầu mỗi người có thể đến với nhau trong trong tình thân ái, và dấn thân trong việc phục vụ tha nhân. Amen.

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

14.06.2012

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 58

TTMY 58  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 56

TTMY 56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *