GX Tạo Tác: Canh thức Vượt Qua

Vào lúc 19g00 ngày 19-04-2014, Cha xứ Giuse cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Tạo Tác long trọng cử hành Đêm Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa Sống lại.

Canh thức Vượt qua gồm 4 phần: Đón mừng ánh sáng Phục Sinh, Phụng Vụ Lời Chúa, Phụng Vụ Thánh Tẩy và Phụng Vụ Thánh Thể. Đông đảo giáo dân giáo xứ Tạo Tác tham dự Đêm Canh thức kéo dài hơn 2 giờ trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm.

1. Đón mừng ánh sáng Phục Sinh:

 

Công bố Tin Mừng Phục Sinh

 

2. Phụng Vụ Lời Chúa:

 

3. Phụng Vụ Thánh Tấy:

4. Phụng Vụ Thánh Thể:

Ca đoàn Tê-rê-sa

Ban Truyền Thông GX Tạo Tác
Phục Sinh 2014

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *