GX Tạo Tác: Sám Hối Mùa Chay

Theo thông lệ – hàng năm trước các dịp đại lễ Giáng Sinh, Phục Sinh, giáo xứ Tạo Tác luôn có 2 buổi sám hối cộng đồng – một dành cho người lớn, một dành riêng cho thiếu nhi.

Vào lúc 18g ngày 09-04-2014 Cha Bình (OP) hướng dẫn buổi sám hối cộng đồng dành cho người lớn.

Buổi sám hối mùa Chay năm nay – Năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Gia đình – Cha mời gọi cộng đoàn sống lại mầu nhiệm “Gia đình Hội Thánh” trong tương quan gia đình cùa chính mình – để nhận ra tình yêu của Cha, tình yêu mà chúng ta đã đánh mất do tội lỗi. Từ đó, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận mình là tội nhân, hết lòng ăn năn sám hối và trở về cùng Cha để xin ơn tha thứ.

Chủ đề sám hối dựa trên theo Tin Mừng Thánh Luca: Lc 15, 1-3.11-32.  Dụ ngôn người Cha nhân lành diễn tả tình yêu thương – tha thứ của Cha, tình yêu thương tha thứ dành cho cả 2 người con của mình.

Với người con thứ, ông chia gia tài  – và tôn trọng sự tự do của đứa con trong việc chung sống trong nhà của cha hay bỏ đi, trong việc giữ gìn tài sản được chia hay ăn chơi phung phí. Khi người con thứ bỏ đi, người Cha không tìm con như tìm con chiên lạc, mà kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi và mong mỏi ngày người con thứ quay về. Vì vẫn hằng chờ đợi con về nên người cha là người đầu tiên nhìn thấy con tiều tuỵ trở về. Khi con sám hối và quay về, ông trả lại tất cả mọi sự mà anh được hưởng theo tư cách “con của Cha”.

Với người con cả – anh ta giận dỗi cha vì cách đối xử mà anh ta cho là bất công. Người cha đã phải ôn tồn khuyên răn, uốn nắn con vì ông không muốn lại mất thêm anh con cả. Hoán cải bao giờ cũng khó. Phải can đảm lắm mới dám quay về. Người con cả không dám vào nhà – vì vào nhà là phải bắt tay làm hoà với em của mình, phải chấp nhận cách đối xử mà anh ta cho là  thiên vị đứa em.

Người em bỏ nhà ra đi. Người anh hỗn hào “cha xem thằng con của cha đó” – và cũng không chịu vào nhà. Người anh sống trong nhà của cha mỗi ngày, nhưng anh ta không gần cha, không hiểu cha, không vui với niềm vui của cha… Sống trong gia đình nhưng anh ta lại cắt đứt quan hệ với đứa em.

Mùa chay là lúc thuận tiện để sám hối, trở về. Trở về nhà Cha – về với anh em của mình.

Trong tương quan với Chúa: chúng ta đứng dậy trở về.

Trong tương quan với Hội Thánh: chúng ta gục đầu sám hối.

Trong tương qua với anh em: chúng ta vào nhà bắt tay anh em và cùng vui với Cha.

Lạy Cha, xin kéo chúng con trở về với Cha. Từ trong tội lỗi xin Cha nâng chúng con dậy trong vòng tay yêu thương của Cha. Và khi đã được thứ tha, xin cho chúng con biết sống hiền hoà với tha nhân”.

Sau những giây phút suy niệm về tình yêu thương tha thứ của Cha. Cộng đoàn giáo xứ Tạo Tác sấp mình xin lỗi Cha

– Xin lỗi Cha vì con chưa định hình được điều gì cụ thể trong tâm tư để quyết định giao hoà trọn vẹn với Chúa là Cha của con.

– Xin lỗi Cha vì con chưa đủ những thao thức đặt cuộc sống của con trong thế tương hợp với Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh.

–  Xin lỗi Cha vì con chưa tìm mọi dịp để gặp gỡ, xin lỗi và làm hoà với anh em.

– Xin lỗi Cha vì trong kinh nguyện, con chưa tạ ơn Cha như là Cha của con, bởi đã nhận ra Cha vẫn tiếp tục yêu thương con  dù con bất trung bất tín.

–  Xin lỗi Cha vì con chưa thay đổi một cái gì đó trong cuộc sống cũ, để cho cuộc sống của con giống cuộc sống của Đức Ki-tô hơn, ngõ hầu trở nên người con đích thực của Cha.

Sau giờ cùng nhau suy niệm, sám hối ăn năn, 12 linh mục thuộc giáo hạt Đà Lạt giúp cộng đoàn giáo xứ Tạo Tác lãnh nhận bí tích hoà giải – chuẩn bị mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh.

Một ngày sau buổi sám hối dành cho người lớn, vào lúc 17g30 ngày 10-04-2014 – Thầy xứ Giuse Nguyễn Ngọc Khang hướng dẫn các em thiếu nhi sám hối, chủ đề sám hối dựa theo lời Chúa trong sách tiên tri Isaia (Is 1,16-18) – diễn tả khuôn mặt Thiên Chúa trên 3 góc độ khác nhau: Thiên Chúa là Đấng Thánh, Thiên Chúa là Đấng chính trực và Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chậm giận và hay tha thứ.

–  “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa” (Is 1, 16): Thiên Chúa là Đấng thánh, nên chúng ta những con cái của Ngài cũng cần trở nên tinh tuyền thánh thiện.

–  “Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình…” (Is 1, 17 ): Thiên Chúa là Đấng chính trực công minh, nên chúng ta, những con cái của Ngài, cần sống ngay lành.

– “Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận! Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông” (Is 1, 18): Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chậm giận và hay tha thứ, nên chúng ta, những con cái của Ngài, hãy quay về cùng Ngài.

Sau những giây phút suy niệm, thầy xứ hướng dẫn các em xét mình theo ánh sáng của lời Chúa trong các mối tương quan:

–   Với Chúa: “Con hãy yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm hồn“.

–  Với tha nhân: “Anh Em hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con“.

–  Và với chính bản thân mình: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con“.

Kết thúc buổi sám hối – Cha xứ Giuse cùng với Cha Giuse Lập ban bí tích hoà giải cho các em.

Ban Truyền Thông GX Tạo Tác

Mùa Chay 2014

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *