GX Tạo Tác: Tháng Mân Côi sống động

Phụng vụ bước vào tháng Mân côi. Suốt tháng này, lòng sùng kính của dân Chúa đối với Đức Mẹ mang một đặc điểm riêng. Đó là cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi. Mọi tín hữu được cùng đi với Mẹ trên từng chặng đường tại thế của Chúa Giêsu và với phong cách của Đức Mẹ là “ghi nhớ và suy niệm trong lòng” qua lời kinh Mân côi -lời kinh kỳ diệu giúp thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội.

Cùng với Giáo Hội toàn cầu, giáo xứ Tạo Tác bước vào tháng Mân Côi một cách sống động và lan toả.

Tháng Mân Côi được khai mạc bằng việc tìm hiểu thêm về phụng vụ – cả giáo xứ dành thời gian để học hỏi về tháng Mân Côi qua clip chủ đề “Tháng Mân Côi”.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uV6FPblsAWk&feature=player_detailpage[/youtube]

Mân Côi cũng là bổn mạng của một khu giáo trong giáo xứ. Cùng hiệp thông với khu giáo Mân Côi trong ngày lễ bổn mạng qua các hoạt động: tĩnh tâm, thánh lễ tạ ơn ở giáo xứ và giờ kinh nguyện tại giáo khu với sự hiện diện của Cha xứ, quí Thầy Dòng Tên, quí Soeur Dòng Phan Sinh và Chúa Quan Phòng, đại diện các khu giáo, các đoàn thể đã tạo nên bầu khí sốt mến không những cho khu giáo Mân Côi, mà còn toả lan đến tất cả các giáo khu, cũng như các hội đoàn.

Tại các khu giáo, các buổi đọc kinh không còn là những hoạt động tự phát: tụ họp cùng nhau đọc kinh Mân Côi giữa các gia đình ở gần nhau. Những năm gần đây, đọc kinh Mân Côi tại các gia đình trong khu giáo đã trở thành hoạt động thường kỳ trong năm của cả 5 khu giáo. Giờ kinh Mân Côi ở các gia đình trong khu giáo được triển khai đồng loạt ngay những ngày đầu tháng, bất kể trong điều kiện thời tiết không thuận lợi: mưa gió, lạnh  lẽo… mọi người vẫn quây quần với nhau, bên Mẹ suy niệm và dâng  các gia đình trong giáo xứ lên Mẹ Mân Côi – Nữ vương gia đình – xin Mẹ thánh hoá, đỡ nâng, phù trợ .

Khu P. Xavier – khu giáo có địa bàn rộng lớn nhất, địa hình đồi núi, khó đi, tháng mười lại là tháng mưa nhiều, nhưng bà con giáo dân vẫn hàng đêm tề tựu – cùng nhau suy niệm về chuỗi Mân Côi.

Giờ kinh Mân Côi ở khu giáo Phanxicô Xavier

Khu Phao lô – ít giáo dân – nhiều tu sĩ… Giờ kinh Mân Côi được cử hành trang nghiêm, sốt sắng.

Khu giáo Phao-lô

Khu giáo Phê-rô, khu giáo đang phát triển, có nhiều gia đình mới chuyển đến, đọc kinh Mân Côi là dịp để các gia đình trong khu giáo thắt chặt tình liên đới, chia sẻ, nâng đỡ nhau.

Khu giáo Phê-rô

Khu giáo Mân Côi- tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, vì muôn ơn lành Chúa ban qua Mẹ Mân Côi – khu giáo ngày càng được triển nở trong lòng kính Chúa và yêu mến nhau.

Khu giáo Mân Côi

Khu giáo Inhaxiô, khu giáo có số gia đình lớn thứ 2 trong giáo xứ, và có nhiều thuận lợi về mặt địa bàn, nhiều gia đình mong muốn được khu giáo đọc kinh tại gia đình mình trong tháng Mân Côi nên có rất nhiều ngày phải đọc kinh cùng lúc ở 2 gia đình.

Khu giáo Inhaxiô

Một truyền thống tốt đẹp khác của giáo xứ – hàng năm vào tháng Mân Côi – cộng đoàn giáo xứ thực hiện chuỗi kinh Mân Côi sống. Mặc dù các khu giáo đều đang có giờ kinh Mân Côi chung, nhưng không phải ai cũng có thể tham dự giờ kinh với khu giáo. Vì vậy, giáo xứ đã duy trì chuỗi Mân Côi sống – mỗi hạt kinh mà mỗi người đọc là một đóa hồng – kết thành “Tràng Hoa Mân Côi” dâng kính Mẹ. Mỗi người sẽ đọc chục kinh đã nhận hàng ngày cho đến cuối tháng– để mỗi ngày cả giáo xứ sẽ dâng lên Đức Mẹ nhiều chuỗi kinh Mân Côi – là kết quả của đóng góp chung của cả giáo xứ.

Bầu khí sốt mến cũng được các anh chị giáo lý viên nhen nhóm nơi các em thiếu nhi. Hàng tuần, trước khi bắt đầu giờ học giáo lý, các em cùng nhau đọc 10 kinh Mân côi, kết lại thành 3 chuỗi Mân Côi hàng tuần – dâng kính Mẹ.

Các em lớp Vào Đời I đọc kinh Mân Côi trước giờ học giáo lý

Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria vì việc cùng nhau lần chuỗi Mân Côi như lời Mẹ dạy đã làm gia tăng tình hiệp thông – liên đới giữa chúng con. Xin Mẹ dạy con biết yêu mến tràng Chuỗi Mân Côi, siêng năng lần hạt  không phải chỉ trong tháng mười mà là trong mỗi ngày con sống. Xin cho từng khu giáo trong giáo xứ được lớn mạnh trong Đức Tin và tình hiệp thông.

Ban Truyền Thông GX Tạo Tác

Tháng 10 – 2013

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 64

TTMY 64  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” số 63

TTMY 63  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *