Gx. Thiên Thần các em rước lễ lần đầu & khai giảng năm học Giáo lý 2012-2013

“Để trẻ em đến với Thầy” (Mc 10,14)

Các em thiếu nhi xưng tôi lần đầu

Ngày 08.9.2012, Giáo xứ Thiên Thần có 22 em xưng tội lần đầu. Đây là một niềm vui cho giáo xứ, vì đã có những người con ngoan của các gia đình và của giáo xứ bước vào một giai đoạn trưởng thành mới. Các em sẽ được rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu vào ngày hôm sau. Sau khi các em xưng tội, bố mẹ của các em cũng đến lãnh nhận bí tích Hòa Giải, để cùng hiệp thông cầu nguyện cho những người con em thân yêu của mình, đặc biệt là để cả gia đình cùng đón nhận hồng ân của Thiên Chúa vào dịp đặc biệt này.

Các em chuẩn bị bước vào Thánh Lễ

Đúng 07h00 ngày 9.9.2012, 22 em với một tấm lòng trong trắng, cùng với cha mẹ của các em và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ bước vào thánh Lễ cầu nguyện cho 22 em hôm nay sẽ đón Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của các em. Trong phần rước lễ, mỗi em rước lễ lần đầu sẽ đi cùng với cha mẹ hay anh chị của các em để cùng rước lễ chung. Đây là niềm vui lớn của các em và gia đình, niềm vui vì được Chúa Giêsu ngự vào lòng và cả gia đình cùng đón Chúa vào gia đình của mình.

Sau Thánh lễ, Giáo xứ bắt đầu Khai Giảng năm học mới .

Hôm nay Giáo xứ cũng khai giảng năm học giáo lý mới, trong thánh lễ, ngoài việc cầu nguyện cho các em rước lễ lần đầu; cộng đoàn còn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới, cầu nguyện cho các em, các thầy cô giáo lý viên thuộc trường giáo lý giáo xứ Thiên Thần.

Các em rước lễ lần đầu

Cám ơn Chúa đã dìu dắt và ban cho giáo xứ 22 em được rước lễ lần đầu – như là những thiên thần bé nhỏ của giáo xứ được vào tham dự mầu nhiệm của Chúa. Cám ơn các anh chị giáo lý viên đã nhiệt tình, quảng đại giúp đỡ, dạy dỗ truyền đạt đức tin cho các em. Tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa vẫn thương ban cho giáo xứ, cách riêng cho 22 em được rước Chúa vào trong cuộc đời của mình.

Xin Chúa tiếp tục ban cho giáo xứ chúng con tình yêu của Chúa, để ngọn lửa đức tin được lan tỏa nơi giáo xứ chúng con, nhờ đó chúng con làm chứng về tình yêu của Chúa cho những người chưa nhân biệt Chúa. Amen

Giáo xứ Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thiên Thần Mừng Bổn Mạng

Hòa chung với Giáo Hội toàn cầu, đặc biệt với Giáo Hội Việt Nam,  Hội …

Các tân linh mục Dòng Tên Việt Nam về dâng lễ tạ ơn tại giáo xứ Thiên Thần

Sau một ngày được phong chức linh mục, các tân linh mục của Dòng Tên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *