GX. Thiên Thần: Hình Ảnh Tuần Thánh

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

IMG_0760 (FILEminimizer)

IMG_0765 (FILEminimizer)

IMG_0771 (FILEminimizer)

IMG_0789 (FILEminimizer)

IMG_0785 (FILEminimizer)

IMG_0812 (FILEminimizer)

IMG_0815 (FILEminimizer)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

IMG_0896 (FILEminimizer)

IMG_0898 (FILEminimizer)

IMG_0901 (FILEminimizer)

IMG_0910 (FILEminimizer)

IMG_0914 (FILEminimizer)

IMG_0922 (FILEminimizer)

IMG_0934 (FILEminimizer)

IMG_0941 (FILEminimizer)

IMG_0942 (FILEminimizer)

IMG_0945 (FILEminimizer)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

IMG_0991 (FILEminimizer)

IMG_0992 (FILEminimizer)

IMG_1005 (FILEminimizer)

IMG_1013 (FILEminimizer)

IMG_1016 (FILEminimizer)

IMG_1021 (FILEminimizer)

IMG_1023 (FILEminimizer)

IMG_1028 (FILEminimizer)

IMG_1032 (FILEminimizer)

IMG_1082 (FILEminimizer)

IMG_1083 (FILEminimizer)

IMG_1045 (FILEminimizer)

IMG_1059 (FILEminimizer)

IMG_1067 (FILEminimizer)

IMG_1068 (FILEminimizer)

LỄ VỌNG PHỤC SINH

IMG_1150 (FILEminimizer)

IMG_1161 (FILEminimizer)

IMG_1186 (FILEminimizer)

IMG_1193 (FILEminimizer)

IMG_1195 (FILEminimizer)

IMG_1196 (FILEminimizer)

IMG_1200 (FILEminimizer)

GIÁO KHU GIUSE

IMG_0642 (FILEminimizer)

IMG_0665 (FILEminimizer)

IMG_0710 (FILEminimizer)

IMG_0716 (FILEminimizer)

IMG_0727 (FILEminimizer)

Bản tin giáo xứ Thiên Thần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra tương tự

GX. Thiên Thần: Lễ Mừng Thánh Cả Giuse

Vào lúc 18g00 ngày 20 tháng 03 năm 2017, hòa chung với Giáo Hội hoàn …

GX. Thiên Thần: Bầu Không Khí Đón Giáng Sinh 2016

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Thiên Thần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *