Gx. Thiên Thần: Thánh Lễ Đầu Xuân

2
Đại diện HĐMV giáo xứ chúc tết quý cha, quý thầy, và cộng đoàn

Hòa chung niềm vui đón tết cổ truyền dân tộc,  Cộng đoàn giáo xứ đã cử hành Thánh Lễ đầu xuân Cầu Bình An Cho Năm Mới.

Ngày đầu xuân với biết bao điều mơ ước và hy vọng  của chúng ta, giờ đây đã được dâng lên Thiên Chúa để cho Ngài thánh hóa và chúc phúc. Dù đây là giáo xứ truyền giáo và đa số là người di di dân, nhưng trong Thánh Lễ đầu xuân có rất nhiều đông bà con giáo dân đến tham dự thánh Lễ. Thánh lễ đã diễn ra rất trang nghiêm và sốt sáng trong ngôi thánh đường mới này.

Theo truyền thống của giáo xứ,  Thánh Lễ đầu xuân mọi người được mời gọi  nhận lộc Lời Chúa, người lớn cũng như trẻ nhỏ đều được lên rút Lộc Xuân.

3
Cha xứ chúc tết cộng đoàn

4

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. (Lc 6,20b)
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. (Mt 5,9)
7
Đại diện HĐMV hái Lộc Thánh
6
Cha Giám đốc Nhà Ứng Sinh
8
Đại diện bốn Giáo khu
9
Đại diện dòng MTG Thủ Thiêm
11
Đại diện dòng Đaminh phú cường (cộng đoàn Thiên Thần)
12
Đại diện ban cơ sở vật chất
13
Đại diện nhóm Gia Trưởng và Bác ái
14
Đại diện nhóm Giáo Lý Viên
16
Cha xứ và cha đồng tế trao Lộc Thánh cho cộng đoàn

17 18

Sau Thánh Lễ, tất cả bà con giáo dân vào nhà xứ chúc tết cha xứ, rút lì-xì và ăn sáng chung với nhau.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con những ngày đầu xuân thật ấm áp và tràn đầy ý nghĩa. Xin Chúa tuân đổ phúc lành xuống trên từng người, từng gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng con. Xin cho chúng con biết sống 365 ngày theo thánh Ý Ngài. Amen

Kiểm tra tương tự

GX. Thiên Thần: Lễ Mừng Thánh Cả Giuse

Vào lúc 18g00 ngày 20 tháng 03 năm 2017, hòa chung với Giáo Hội hoàn …

GX. Thiên Thần: Bầu Không Khí Đón Giáng Sinh 2016

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Thiên Thần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *