[Hạnh các Thánh]: 23-01 Thánh Ildephonsus

Thánh Ildephonsus thuộc gia đình hoàng tộc, sinh năm 607 tại Toledo. Thánh nhân là cháu của Thánh Eugene thành Toledo. Cha mẹ ngài son sẻ nên đã cầu khấn cùng Đức Mẹ và ngài được sinh ra đời. 

Lớn lên ngài vào tu Dòng Benedictine ở Agalia và sau đó làm viện phụ của tu viện này. Ngài dược chọn làm Giám mục Toledo. Ngài liền bỏ trốn, người ta phải đi tìm ngài về và phong chức cho ngài. Trong 10 năm thi hành chức vụ Giám mục ngài tỏ ra là một đấng chủ chăn nhân lành, chăm sóc cẩn thận đoàn chiên. Ngài đã lưu lại nhiều bài giảng xúc tích và nhiều sách rất giá trị về việc tôn kính Đức Bà Maria. Một trong những sách danh tiếng là quyển “Sự Đồng trinh muôn thuở của Đức Bà Maria”. 

Ngài cũng là người bênh vực nhiệt tình ngày lễ kính Đức Mẹ vào ngày 18 tháng 12 tại Toledo mà ngài gọi là “Những ân huệ của Đức Trinh nữ Maria.” Hai phép lạ đã xẩy ra với thánh Ildephonsus. Một lần vào ngày 18 tháng 12 khi ngài vào nhà thờ đọc kinh sáng thì thấy Đức Mẹ ngồi trên ngai Giám mục và có thiên thần chầu chung quanh, rồi Đức Mẹ choàng cho ngài một chiếc áo lễ và nói: “Đây là chiếc áo lễ mà Con Mẹ ban cho con để con mang mỗi khi con dâng lễ kính Mẹ.” 

Một phép lạ khác nữa là khi ngài tháp tùng vua Recesvint và khi đang cầu nguyện trong nhà thờ thánh Leocadia, thánh bổn mạng của thành Toledo. Các thánh tích cất giữ trong nhà thờ bị thất lạc. Thánh Leocadia đã chỉ bảo chổ cho ngài nơi thánh tích bị thất lạc và nói với ngài: “Phúc thay cho ngươi, Ildephonsus, ngươi đã hết lòng tôn sùng Nữ Vương của chúng ta, phần thưởng dành cho ngươi thật là lớn lao.” Thánh nhân qua đời năm 667.

Kiểm tra tương tự

Tin mừng, phúc âm hay tin lành?

Chúng ta đồng ý với nhau rằng Kinh Thánh là quốn sách chứa đựng 73 …

Làm thế nào để giúp con cái chúng ta tìm thấy ơn gọi của chúng

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi là cơ hội tuyệt vời để các …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *