Hành trình theo dấu chân I-nhã [16]: Nhập cuộc

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=IGJFnyQh3xI[/youtube]

Kiểm tra tương tự

Về lá thư cuối cùng Phanxicô Xaviê gửi cha Inhã (09.04.1552)

Ngày 14/03/1540, Phanxicô Xaviê chào từ biệt cha Inhã để lên đường đi Ấn Độ. …

Những người phụ nữ dùng đồng tiền tạo nên sự khác biệt

Điều gì sẽ xảy ra nếu người Công giáo nắm giữ tất cả tài sản …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *