Hình ảnh Thánh lễ an táng cha Giuse Lê Thanh Quế, S.J.

8 giờ sáng ngày 30/07/2013, tại nhà thờ giáo xứ Hiển  Linh, Dòng Tên  Việt Nam, cha Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ đã cử hành Thánh lễ an táng cho cố linh mục Giuse Lê  Thanh Quế, SJ. Cùng cử hành Thánh  Lễ với cha Giám Tỉnh có 44 linh mục, quý tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông, huyết tộc và đông đảo anh chị em giáo dân. Dưới đây là 1 số hình ảnh về Thánh Lễ an táng:

DSC_0022

Kiểm tra tương tự

Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Á: Bản tin 1 – Những chuẩn bị cuối cùng

  Baan Phu Waan – Trung tâm Đào tạo Mục vụ tráng lệ của Tổng …

Thánh lễ trao tác vụ đọc sách, giúp lễ và nhắc lại lời khấn

Ngay khi kết thúc học kỳ I, niên học 2022 – 2023, quý thầy thuộc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *