Hình ảnh Thánh Lễ hội nhập văn hoá Châu Phi tại Đại Hội Đại Biểu

Trong Đại Hội Đại biểu của Dòng vừa qua tại Nairobi, Kenya, một Thánh Lễ đặc biệt đã được cử hành để cầu nguyện cho sứ vụ của Dòng ở Châu Phi và Madagascar, tại nhà nguyện mang tên cha cố Bề Trên Cả Pedro Arrupe, thuộc trung tâm linh đạo của Dòng Tên (Mwangaza Jesuit Spiritual Center). Thánh lễ được tổ chức mang tính hội  nhập văn hóa Châu Phi, trong đó cha Bề Trên Cả được trao tặng tượng trưng những biểu tượng mang tính truyền thống của Châu phi.

Kiểm tra tương tự

Đại hội Đại biểu bắt đầu ở Loyola, Tây Ban Nha

“Một cuộc phiêu lưu để khám phá…một dịp duy nhất để lắng nghe thần khí” …

Hướng về Loyola – Đại hội Đại biểu Dòng Tên lần thứ 71

  Vào ngày 06.05.2023, các tu sĩ Dòng Tên từ mọi Tỉnh Dòng và Miền …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *