Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 31 thường niên Năm C

 

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM C

(Lc 20,27-38)

27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.30 Người thứ hai,31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào.32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết.33Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? “

34 Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

  1. Câu chuyện trong bài Phúc âm này diễn ra ở đâu? Đức Giêsu đang làm gì ở đó?
  2. Trước khi có cuộc tranh luận trong bài Phúc âm này, Đức Giêsu đã phải đối diện với mấy cuộc tranh luận khác? Trước đây Ngài đã tranh luận với ai? Đọc Lc chương 20.
  3. Nhóm Xa-đốc là nhóm nào? Họ có nét gì đặc biệt so với nhóm Pharisêu? Đọc Lc 20,27; Cv 4,1; 23,6-8.
  4. Đọc 2 Ma-ca-bê 7,9.23; Đa-ni-en 12,2-3; Khôn ngoan 3,1-5. Những sách này có tin vào sự phục sinh thân xác không? Niềm tin vào sự sống đời sau trong Cựu Ước xuất hiện vào khoảng thời gian nào?
  5. So sánh hai đoạn văn Lc 20,27-38 với Mc 12,18-27. Đoạn văn nào có tính căng thẳng đối đầu hơn?
  6. Đọc Lc 20,28; Sáng thế 38,8; Đệ nhị luật 25,5-10. Bạn nghĩ gì về tập tục này? Mục đích của nó là gì? Thời nay, nếu không có con, người ta làm gì?
  7. Đọc Lc 20, 29-33. Bạn nghĩ gì về câu hỏi cắc cớ này? Mục đích của người hỏi câu hỏi này là gì?
  8. Đọc Lc 20, 34-36. Đức Giêsu đã trả lời câu hỏi trên ra sao? Bạn nghĩ gì về câu trả lời của Ngài? Theo bạn, ở đời sau, người ta sống đời sống vợ chồng như thế nào?
  9. Đức Giêsu có tin vào sự sống lại ở đời sau không? Tìm một câu trong Tân Ước cho thấy Đức Giêsu có niềm tin ấy?
  10. Đọc Lc 20,37-38. Đức Giêsu đã dùng câu Kinh Thánh nào để chứng minh có sự phục sinh? Đọc Xuất hành 3,15-16. Bạn nghĩ gì về lập luận của Đức Giêsu?

 

 

 

 

Kiểm tra tương tự

Thụ Tạo Mới καινὴ κτίσις (2Cr 5,17)

  Thụ Tạo Mới καινὴ κτίσις (2Cr 5,17)   Ban đầu, người viết được đánh …

Vái – Lạy – Niệm Hương

Vái – Lạy và Niệm hương – những cử chỉ này dùng để tỏ lòng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *