Ký Ức…

Kyuc_01_web .

Kyuc_02_web.

.

                                    Có ký ức lãng quên,
                                    Thoảng qua như bụi gió.
                                    Có ký ức nhạt nhòa,
                                    Tan loãng với thời gian.

                                    Có ký ức vô hồn,
                                    Chợt nhớ chỉ là nhớ.
                                    Có ký ức hằn sâu,
                                    In mãi chỉ một màu.

                                    Có ký ức muốn tìm,
                                    Chỉ mãi là dĩ vãng.
                                    Có ký ức muốn mơ,
                                    Nhưng chỉ là hư vô.

                                    Có ký ức bâng quơ,
                                    Chỉ vu vơ là thế.
                                    Có ký ức tình cờ,
                                    Rớt đọng giữa chơ vơ.

                                    Có ký ức là thơ,
                                    Đợi chờ còn dệt mãi.
                                    Có ký ức là nhạc,
                                    Gieo âm điệu trái tim.

                                                                                  —Tâm Gia —

Kiểm tra tương tự

Khi Ta Xa…

.                            Ai cũng có kinh nghiệm: một lần xa,                            …

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Phanxicô Xaviê (1): Tiếng Gọi Tình Yêu

Đọc giả Truyền Thông Dòng Tên quí mến, Thánh Phanxicô Xaviê, một linh mục Dòng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *