Lặng…!

 

Chúa cho con bốn mươi ngày chay tịnh,

Hãm dẹp lòng tà, tơ tưởng gian tham,

Chẳng phải đâu giây phút để càm ràm,

Nhưng lặng lại, hồi tâm về cuộc sống.

 

Phải chăng đời cứ vần xoay sống động,

Phút nào yên để tâm trí nghỉ ngơi?

Cố bao nhiêu rồi chấm hết một đời,

Ta có sống làm rạng ngời Danh Chúa?

 

Hay vô tâm làm Danh Cha héo úa?

Theo đam mê trần tục của xác thân?

Sống bao dung hay ích kỷ mọi phần?

Mặc nhân thế quanh mình đang lay lắt.

 

Sống Ý Cha hay hưởng ngày cho hết?

Nhận ơn Người hay chỉ lẽ tự nhiên?

Tạ ơn Trời hay than vãn triền miên?

Còn ý thức hay đằm mình vô thức?

 

Lo tâm linh hay chỉ lo lương thực?

Soạn tinh thần hay trang điểm xác thân?

Tự hỏi xem giữa trăm thứ ta cần,

Có thứ nào cho ta phần vĩnh phúc?

 

Bấy lâu qua ta sống vinh hay nhục?

Bước cuộc đời ta đang tiến hay lui?

Đã trưởng thành hay vẫn cứ lui cui?

Tuổi đã lớn, những tâm hồn chắc vững?

 

Hãy bắt đầu bằng bước đi chập chững,

Chẳng muộn đâu, dầu lững thững kiếp người,

Cha đã chờ đến mòn mỏi đôi ngươi,

Mùa Chay thánh, hãy lặng hồi… Cha đợi!

 

Little Stream

Kiểm tra tương tự

Đức Mẹ Trên Đường – Madonna Della Strada

Madonna della strada – Đức Mẹ Trên Đường trong nhà thờ Gesù, Rô-ma. Lễ kính …

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY TỒN TẠI NƠI THẾ GIAN Thứ 4, 24-05-2023 (Ga 17, 11b-19) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *