Lạy Chúa, Con Đây! (113)

Lạy Chúa,
khi con sấp mình phủ phục
dưới bàn thờ, trước toàn thể dân Chúa,
cả cuộc đời con bắt đầu một chặng hành trình mới:
hành trình của một hạt lúa
được gieo vào giữa lòng mẹ Giáo Hội,
hành trình chết đi cho thế gian
để được sống cho Chúa và cho mọi người,
hành trình của một người mục tử
được sai đi làm chứng về Tình Yêu Thiên Chúa.

Con thầm thỉ đáp lời: “Lạy Chúa, Con Đây!”
chẳng phải vì thấy mình vẹn toàn hay xứng đáng.
Con vẫn là con: yếu đuối và thấp hèn
mỏng manh như một chiếc bình sành dễ vỡ,
Chúa lại đặt vào con cả một kho tàng
để con làm người gìn giữ và phân phát,
để cuộc sống của con được thánh hóa từng ngày
nhờ biết hòa mình vào trong Chúa
và trở nên tấm bánh bẻ ra cho muôn người.

Lạy Chúa,
con hạnh phúc vô cùng
vì được làm linh mục của Chúa,
vì hồng ân kỳ diệu là đời linh mục.
Xin dạy con sống Bí Tích Truyền Chức Thánh
qua mỗi giây mỗi phút của cuộc đời con,
để những ai gặp được con, đều gặp được Chúa,
để đời con thực sự là một phúc lành
cho những người mà con gặp gỡ và phục vụ.

Xin dẫn đưa đến thành toàn tốt đẹp
công trình kỳ diệu mà Chúa đã khởi sự nơi con.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *