Lạy Chúa, Con Đây! (12)

Lạy Chúa,
một người bạn cùng lớp với con chuyển hướng.
Sau một chặng hành trình dài trong đời tu,
cuộc đời bạn ấy bước sang một ngã rẽ mới.

Dọn chỗ cho giờ cầu nguyện buổi sáng
con dẹp bớt một chiếc ghế trong nhà nguyện,
dọn bàn cho buổi ăn trưa
con bỏ bớt đi một phần chén đĩa.
Tự nhiên con thấy thật sâu trong lòng mình
cũng có một khoảng trống, muộn phiền và hụt hẫng…

Lạy Chúa,
tình bạn trong đời tu thật là quý.
Chúng con đã không tự chọn nhau
để lập nên một cộng đoàn sống đời tu.
Chính Chúa đã đặt chúng con lại với nhau
để chúng con trở thành anh chị em và bạn hữu
cùng chia nhau một lý tưởng sống
cùng phục vụ Chúa và phục vụ con người,
để nơi những công việc dấn thân phục vụ ấy
chúng con sống triển nở và tìm thấy hạnh phúc.

Chúa đã gọi chúng con từng người một,
thì Chúa cũng có kế hoạch rất riêng cho từng người.
Xin dạy con biết trân trọng ơn gọi của từng cá nhân,
biết nhìn xuyên suốt hành trình ơn gọi
không theo xét đoán của riêng mình
nhưng là theo kế hoạch yêu thương của Chúa.

Xin dạy con dám tin rằng: mọi nẻo đường đời
đều nằm trong bày tay yêu thương của Chúa.

Cao Gia An, S.J. .

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *