Lạy Chúa, Con Đây! (128)

(Cầu nguyện với Gr 1,5)

Lạy Chúa,
Chúa đã gọi con từ trước khi con chào đời
đã chuẩn bị cho ơn gọi của con từ ngàn xưa.
Như Giê-rê-mia, con được Chúa thánh hiến,
từ rất xa, xuyên suốt một dòng lịch sử rất dài.

Con không phải là người làm nên ơn gọi đời mình,
những thành quả có được không phải chỉ nhờ sức con.
Đức tin con được thừa hưởng từ một truyền thống,
của gia đình, của Giáo xứ, của Giáo hội.
Lòng yêu mến ơn gọi của con được chuẩn bị
từ trong chính gia đình và xứ đạo của mình,
ngang qua những câu chuyện kể về lý tưởng sống đẹp
ngang qua những bài tình ca đời dâng hiến,
và ngang qua những gương sống ơn gọi mà con gặp.

Để có thể tự do và yên tâm bước theo ơn gọi,
con đã nhận biết bao ơn nghĩa của người khác,
từ những giọt mồ hôi vất vả của cha trên nương đồng
những giọt nước mắt lao nhọc của mẹ với hàng quán,
từ vô số những lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm
từ những lời khích lệ và động viên của người thân
và cả những giúp đỡ vật chất và tinh thần
của biết bao nhiêu người thành tâm thiện chí.
Một người làm quan, cả họ được nhờ,
con, một người đi tu, thì phải nhờ vào cả họ.

Lạy Chúa,
ơn gọi của con là tích tụ cả một trời yêu thương,
là một phép lạ về sự cộng tác kỳ diệu
từ sự ưu ái tuyển chọn của Chúa
với sự quảng đại đáp trả của con người.
Con nâng niu cả hai trên đôi tay mình,
đôi tay bé nhỏ với rất nhiều bất toàn và giới hạn.

Xin dạy con biết trân quý ơn gọi của con
với trọn vẹn lòng khiêm tốn và biết ơn.
Xin Chúa thương dẫn đưa đến thành toàn
điều vô cùng tốt đẹp Chúa đã khởi sự nơi con.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *