Lạy Chúa, Con Đây! (135)

(Cầu nguyện với Mt 4,18-22)

Lạy Chúa,
trước khi gặp Chúa,
cả cuộc đời con là chuỗi ngày vần xoay đơn điệu.
Con như người chài lưới bên bờ biển
ngày ngày đi tìm mẻ cá của đời mình.
Biển cả cuộc đời thì mênh mông,
chiếc thuyền con thì nhỏ bé
cứ nghiêng ngã bập bênh theo từng cơn sóng đời.

Có những buổi nắng sớm, con ra khơi tung lưới
với khát vọng thu vén, gom nhặt và tích góp
để làm đầy khoảng trống mênh mông của đời mình.
Có những chiều tàn nắng lịm
lòng con như khoang thuyền trơ trọi trống trơn.
Con tự hỏi con: sống để làm gì,
vất vả chèo chống và gom nhặt để mà chi?

Bỗng dưng Chúa đến và gọi con theo.
Chúa mời con bỏ lại phía sau mọi thứ
để cùng Chúa lao mình về phía trước.
Chúa mời con gác lại những kế hoạch riêng
để Chúa sẽ lập riêng kế hoạch cho đời con.
Chúa mời con chia tay với một vũng đời nhỏ hẹp
để cùng Chúa, con bước vào một khung trời bao la.

Tạ ơn Chúa đã nhìn đến con
đã đoái thương chọn và gọi con
cho con cảm thức về ơn gọi và sứ mạng.
Xin dạy con cảm nghiệm từng ngày
niềm vui của người bước theo chân Chúa.
Xin dạy con về giá trị của từ bỏ
để đời con được tự do và thanh thoát.
Xin cho con luôn sẵn sàng và ứng trực,
để cùng Chúa con bước chân lên đường.

Đời con như một người chài lưới
xin Chúa là biển cả vô lượng bao dung
dạy con kín múc tình yêu và ân sủng mỗi ngày
để từ Chúa, con mang nguồn sống cho con người hôm nay.

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *