Lễ khấn lần đầu của 18 tân khấn sinh Dòng Tên

“Bà Maria vội vã lên đường”

Sau hai năm đào luyện thiêng liêng nơi nhà tập, sáng sớm ngày 31/05/2018, 18 tân tập sinh Dòng Tên Việt Nam cũng hân hoan “vội vã lên đường” cho một giai đoạn mới nhân ngày lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Elisabét tại giáo xứ Hiển Linh. “Trong tâm tình đơn sơ” các tân khấn sinh cùng với anh em trong Dòng, ân nhân và thân nhân và cộng đoàn giáo xứ Hiển Linh “tiến vào đền thánh Chúa Trời”. Cha Vinh-sơn Phạm Văn Mầm, S.J., giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam, đã chủ tế thánh lễ. Đồng tế với ngài có các cha trong ban huấn luyện, các cha trong Dòng và các cha thân hữu của anh em tân khấn sinh.

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…”

Trong bài giảng, cha giám tỉnh chia sẻ về năng động giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của người môn đệ trước ơn cứu độ của Thiên Chúa qua bài ca Magnificat. Mở đầu bài giảng, ngài gợi lại biến cố được giải thoát của Dân Chúa thời Cựu Ước, biến cố Xuất Hành. Đó là nguồn hứng khởi cho biết bao bài ca tán tụng về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Bài ca Magnificat cũng diễn tả niềm vui được cứu độ ấy của Mẹ khi “Chúa đoái thương nhìn tới”. Vì thế trong từng giây phút hiện tại, Mẹ không ngừng tri ân Thiên Chúa trước bao ơn lành của Người. Cuối cùng, lòng thương xót của Thiên Chúa là bản lề cho niềm hy vọng của Đức Mẹ trên “cuộc lữ hành đức tin” của mình.

Những tâm tình ấy cũng là lời nhắn nhủ của cha Vinh-sơn dành cho tân khấn sinh. “Mỗi lời tuyên khấn (khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh) hôm nay trở thành những “nốt nhạc tình” làm nên bài Magnificat mới, hoà chung nhịp với bài ca của Đức Maria hân hoan chúc tụng Thiên Chúa ‘Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…’”

Trước phần hiệp lễ, từng tân khấn sinh bắt đầu đọc lời khấn của mình. Cha giám tỉnh là người nâng cao Mình Máu Thánh Chúa cho các tân khấn sinh thực hiện lời tuyên khấn của mình trước Mẹ Maria, toàn thể “triều đình thiên quốc” và cộng đoàn phụng vụ. Đây là lời khấn trọn đời của tân khấn sinh với “Thiên Chúa toàn năng hằng hữu” của mình.

“Dù hoàn toàn bất xứng trước nhan thánh Thiên Chúa, nhưng trông cậy vào lòng thương xót vô biên của Chúa”

Hai năm nhà tập, cũng là hai năm các tân khấn sinh nhận ra thân phận yếu đuối tội lỗi của mình. Nhưng trên hết khi nhìn lên thập giá họ nhận ra lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Để sau hai năm tập họ thân thưa với Thiên Chúa rằng “tình yêu phủ lớp muôn vàn tội lỗi” (1Pr 4,8).

Và cũng chính Ngài, Đấng “có lòng hiền hậu và khiêm nhường” trong lòng, cũng là mẫu gương để các tân khấn sinh tháp nhập sâu hơn vào thân thể Dòng Tên qua ba lời khấn: khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh.

Sau hiệp lễ, các tân khấn sinh được cha phụ tá giáo tập Đaminh Phạm Minh Thắng S.J. trao thánh giá khấn như là con đường để mỗi anh em trung trinh bước theo và sách Hiến Pháp Dòng Tên như kim chỉ nam định hướng trên con đường thập giá theo linh đạo của Dòng.

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Cuối thánh lễ, cha giám tỉnh mượn lời của câu tục ngữ Việt Nam, “một bồ cái lý không bằng một tý cái tình”, để chia sẻ đôi dòng tri ân đến quý cha đồng tế, thân hữu gần xa và cộng đoàn giáo xứ Hiển Linh. Sự đóng góp, sự hiện diện của từng người là trọn cả từng cái tình dành cho các tân khấn sinh để góp vào cái tình Giêsu.

Ngỡ ngàng trước hồng ân tuyên khấn mà Thiên Chúa ban cho như vậy, các tân khấn sinh không quên nhớ đến Dòng, các thân nhân và ân nhân của mình. Cùng với tiệc vui thánh lễ, anh em cùng chung chia bàn tiệc đơn sơ nơi khuôn viên của Học Viện Dòng Tên.

Học Viện Dòng Tên cũng là nơi mà các anh em sẽ bắt đầu xây dựng “tòa nhà học vấn” để học cách chia sẻ những kinh nghiệm thiêng của mình nhằm phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

Cuối cùng, những kinh nghiệm thiêng liêng và học vấn đã có và sẽ có trong giai đoạn mới này cũng không thể thiếu những lời cầu nguyện liên lỉ của các ân nhân và thân nhân. Nhờ đó, từng tân khấn sinh, cùng với từng Giêsu hữu khác, có thể trở thành “người thợ lành nghề trong vườn nho của Chúa.”

 

Minh Trị, S.J.

Xem hình thêm tại: https://photos.app.goo.gl/zNBTFPckQHHLASbJ3

 

 

Kiểm tra tương tự

Kỳ linh thao kết thúc và phiên họp chính thức của đại hội bắt đầu

  Căn tính Giêsu hữu – “Nhìn vào Đức Giêsu các Giêsu hữu biết mình …

Đại hội Đại biểu bắt đầu ở Loyola, Tây Ban Nha

“Một cuộc phiêu lưu để khám phá…một dịp duy nhất để lắng nghe thần khí” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *