Lửa 47 – Tự do và Lời mời

(mp3) Nghe bài Tự Do và Lời Mời

Bạn trẻ thân mến,

Tìm hiểu ơn gọi và sống tốt ơn gọi của mình là một vấn đề nhiều bạn trẻ ngày nay quan tâm. Trong ơn gọi, Đấng ngỏ lời trước bao giờ cũng là Thiên Chúa nhưng con người bao giờ cũng có quyền tự do đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Vì có tự do, cho nên có người mau mắn đáp trả, có người chần chừ rồi từ chối lời mời gọi của Ngài. Chuyên mục bạn trẻ hôm nay mong muốn được cùng với bạn trẻ nhìn lại một chút khía cạnh tự do của chúng ta trong việc đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.

Tự do là điều cao quý Thiên Chúa tặng ban cho con người. Một khi đã tặng ban, Ngài không bao giờ rút lại. Trong ơn gọi cũng vậy, Thiên Chúa luôn để dành chỗ cho tự do của người được gọi. Người được gọi có tự do để nhận lời, và cũng tự do để từ chối. Thậm chí có khi con người không ý thức được sự tự do này, và chính Chúa giúp con người ý thức về tự do của mình. Ngài giúp cho con người ý thức về tự do chọn lựa khi nhắc nhở họ cần cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định theo Ngài. Ngài không ngại nói trước những khó khăn mà một người đi theo Ngài sẽ gặp phải “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58). Thấy trước những khó khăn, người môn đệ sẽ có những dữ kiện thực để có thể nhận định. Và tự sự nhận định cẩn thận này, con người sẽ chín chắn và đầy ý thức tự do khi thưa với Ngài “‘Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” (Lc 9, 58).

Nhận định cẩn thận để sự đáp lại của con người là triệt để, là không lưỡng lờ. Ngài nói với những người muốn theo Ngài ‘Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa’.” (Lc 9, 62). Đáp trả như Chúa đòi hỏi là một sự đáp trả quyết liệt, không lưỡng lờ. Ngài đã giúp các môn đệ thế nào để có được thái độ đáp trả quyết liệt này?

Trước tiên, Ngài giúp các môn đệ có sự bình tâm nội tâm. Bình tâm nghĩa là không nghiêng chiều, không yêu thích giàu sang hơn nghèo hèn, vinh quang hơn tủi nhục. Bình tâm nghĩa ta tôi sẵn sàng chọn lựa điều tôi thấy Thiên Chúa muốn tôi làm cho dù đó là điều làm đảo lộn mọi sự trong đời tôi. Bình tâm được xem bước đầu cần thiết để con người có thể nhận định ơn gọi của mình. Chúa nói, “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26). Chỉ khi từ bỏ thật sự, con người mới không bị ràng buộc; chỉ có từ bỏ sự dính bén với những sự chung quanh, con người mới không bị nghiêng chiều điều này điều kia. Anh thanh niên giàu có trong đoạn Tin Mừng Mc 10,17-22 đến gặp Đức Giê-su để xin Ngài chỉ cho đường trọn lành. Tuy nhiên, khi được Đức Giê-su chỉ đường ngay lành, anh thanh niên đã không thể làm được vì anh bị nhiều của cải lôi kéo. Đứng trước lời mời gọi của Đức Giê-su, anh thanh niên có tự do từ chối. Tuy nhiên, đứng trước lời mời gọi của tài sản anh đang có, thì anh không có đủ tự do để từ chối nó. Bình tâm là điều cơ bản đầu tiên để con người có thể có được một sự chọn lựa đúng đắn theo ý của Thiên Chúa. Thánh I-nhã đã hiểu điều này; và trong linh thao, thánh nhân mong muốn các thao viên cần đạt được sự bình tâm trước khi bước vào thực hiện sự chọn lựa bậc sống.

Khi đạt được sự bình tâm rồi, Chúa Giê-su tiếp tục hướng các môn đệ đến sự vì yêu Thiên Chúa sẵn sàng chọn con đường khó khăn hơn dễ dàng, sẵn sàng chọn con đường lao nhọc hơn là nghỉ ngơi, sẵn sàng chọn con đường thập giá hơn con đường phẳng phiu. “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58). Con đường làm môn đệ của Chúa là con đường lội ngược dòng, có hàng ngàn khó khăn đang chờ đón người môn đệ trên con đường ấy. Tuy nhiên, những khó khăn đó không thể là những chướng ngại vật làm chùng bước chân người môn đệ chân chính được. Môn đệ chân chính cần vượt qua những trở ngại ấy để hạnh phúc đón nhận những khó khăn trên con đường lội ngược dòng. Với sự không bị  ràng buộc, với sự tự do để sống theo ý Thiên Chúa, cánh cửa tâm hồn của con người sẽ được mở rộng để đón nhận muôn vàn ơn Chúa trợ giúp họ để họ đi đến cuối con đường.

Theo Chúa là một hành trình của tình yêu, mà tình yêu không tự do là một tình yêu chết. Vì thế, tự do đáp lời Thiên Chúa là điều hệ trọng để bạn trẻ nhận định ơn gọi của mình. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặp thì ít. Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta làm thợ gặt của Ngài và cũng để chúng ta tự do chọn lựa. Trước tình yêu vô biên của Ngài, tôi phải làm gì đây để đáp lại tình yêu ấy?

Lạy Chúa Giê-su,

Ngài đã thương mời gọi chúng con theo ngài,

ngài đã chỉ cho chúng con con đường về quê Trời,

nhưng con đường ấy lại có quá nhiều chông gai

mà chúng con khó có thể tự sức vượt qua được.

Những chông gai ấy có thể do chính chúng con tạo ra,

vì tâm hồn của chúng con đã vướng bận biết bao bùn dơ của tội lỗi.

Chỉ có ơn Chúa mới có thể thánh hóa chúng con,

chỉ có ơn Chúa mới có thể làm cho chúng con thoát khỏi những ràng buộc,

và chỉ có ơn Chúa mới cho chúng con đủ năng lượng

đi đến cuối con đường để gặp Đấng Yêu Thương.

Xin Chúa giúp chúng con mở lòng để đón nhận ơn của Chúa,

mở lòng để Chúa ngự vào và hướng dẫn cuộc đời chúng con.

Amen!

RADIO VATICANA

CHUYÊN MỤC: LỬA

NGƯỜI VIẾT: Nguyễn Hiền Nhu

Kiểm tra tương tự

Biết Mình…

.                              Cuộc đời, được mấy ai biết mình,                              Khi rong ruổi trên dòng …

Khi Ta Xa…

.                            Ai cũng có kinh nghiệm: một lần xa,                            …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *