[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 4, 24-07-2019 (Mt 13,1-9)

Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.”

SUY NIỆM

 

“Người gieo giống ra đi gieo giống.”

Đây là câu mở đầu cho dụ ngôn Người gieo giống quen thuộc. Chúng ta đều biết các chi tiết của dụ ngôn này, khi người gieo giống gieo hạt giống bên vệ đường, trên sỏi đá, trong bụi gai và cuối cùng là trên đất tốt. Dụ ngôn trên giúp chúng ta nhận ra một điều: chúng ta cần cố gắng trở nên “đất tốt” bằng việc đón nhận Lời Chúa vào trong tâm hồn mình, cho phép Lời được nuôi dưỡng để Lời có thể phát triển trên đất ấy.

Nhưng dụ ngôn này còn cho thấy những điều khác mà ta thường dễ dàng bỏ quên. Đó là để có thể trồng được hạt giống trên đất tốt và màu mỡ thì trước hết người gieo giống phải đi gieo giống. Ông phải đi về phía trước, gieo giống vào nơi đất tốt. Khi gieo giống, ông không được phép nản lòng nếu phần lớn hạt giống rơi “bên vệ đường, trên đá, và trong bụi gai”.

Chúa Giêsu chính là Người gieo Lời Chúa và Lời của Ngài chính là Hạt giống. Vì vậy chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta được kêu gọi cùng hành động trong Ngài bằng cách gieo Hạt giống Lời Ngài vào cuộc sống của chúng ta. Giống như Ngài sẵn lòng gieo giống chẳng với niềm tin không phải hạt giống nào cũng đều sinh hoa trái, vì vậy chúng ta cũng phải sẵn sàng và sẵn lòng chấp nhận điều như vậy. Vì những việc chúng ta làm cho Chúa nhằm xây dựng Nước Trời thường sinh rất ít hoặc hoàn toàn không sinh hoa trái. Những trái tim trở nên chai lì, những điều tốt chúng ta làm, những Lời chúng ta đã chia sẻ đều không sinh trưởng.

Một bài học quan trọng chúng ta cần nhận ra qua dụ ngôn này là việc loan truyền Lời Chúa đòi hỏi sự nỗ lực và tận tâm. Chúng ta phải sẵn lòng làm việc cực nhọc vì Lời Chúa dù người khác có sẵn lòng đón nhận hay không. Và chúng ta không được phép để chính mình nản lòng nếu như kết quả không được như những gì chúng ta mong đợi.

Hôm nay, hãy ngẫm xem nhiệm vụ loan truyền Lời Chúa mà bạn đã được giao bởi Đấng Kitô. Hãy thưa “Vâng” và hãy tìm cách mỗi ngày và mọi ngày để gieo Lời Ngài. Hãy nghĩ rằng những nỗ lực bạn bỏ ra hầu như sẽ không sinh hoa trái cách rõ ràng. Nhưng hãy hy vọng và tự tin vào sự thật rằng sẽ có hạt giống rơi vào đất tốt vì Thiên Chúa muốn nó rơi vào đất tốt. Hãy phó thác chính mình cho việc gieo giống, và Thiên Chúa sẽ lo liệu phần còn lại.

Lạy Chúa, bản thân con sẵn sàng cho mục đích của Tin Mừng. Con hứa sẽ phục vụ Ngài mỗi ngày và mọi ngày đời con, và con xin phó thác để trở thành người gieo giống cho Lời Ngài. Xin giúp con đừng quá tập trung vào kết quả cho những gì con đã nỗ lực; nhưng hơn thế, xin giúp con giao phó những kết quả đó chỉ cho Ngài và Thánh ý Ngài. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài. Amen.

—-//—–//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/third-week-in-ordinary-time/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Vẻ đẹp của lời cầu nguyện

“Cầu nguyện là thiết lập tình bạn với Chúa, bằng cách thường xuyên trò chuyện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *